Archive for Ħarġa 217

Kwalita’ tal-prodott għall-konsumatur: l-Ewro Parlamentari jimmiraw għal livelli doppji

Diversi Ewro Parlamentari stqarrew dan l-aħħar  li jekk ditta tbigħ prodott madwar l-Ewropa, imma b’kompożizzjonijiet li huma differenti minn pajjiż għal ieħor, ma tistax tagħmel l-istess tikketta, għax tista’ tqarraq lill-konsumaturi.    Minn…
Continue Reading

Fondi Soċjali Ewropej biex isaħħu d-djalogu soċjali f’Malta

Il-MEUSAC ingħatat aktar minn €134,000 f’fondi Ewropej sabiex jimplimenta proġett ħalli d-djalogu soċjali f’Malta jissaħħaħ. Il-proġett bl-isem, Engage: Enhancing Stakeholder Participation in Social Dialogue, hu parzjalment finanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew 2014-2020.  Il-fondi li  ngħataw lill-MEUSAC huma mmirati biex jidentifikaw…
Continue Reading

L-importanza u s-sbuħija tas-siġar madwarna

Dan l-aħħar tqajmet kwistjoni dwar il-qlugħ ta’ diversi siġar, f’numru ta’ lokalitajiet f’Malta, biex jagħmlu wisa’  għall-bidu ta’ proġetti infrastrutturali u twessiegħ ta’ toroq. L-ambjentalisti, rappreżentanti minn għaqdiet u  sezzjoni tal-pubbliku wrew it-tħassib tagħhom…
Continue Reading