Il-popolazzjoni fl-età tax-xogħol tal-Ewropa qed tiċkien, u eventwalment se jirriżulta f’nuqqas ta’ ħaddiema u sfidi għas-sistemi tal-protezzjoni soċjali. Biex tindirizza din l-isfida, l-Unjoni Ewropea qed taħdem mal-Istati Membri biex timplimenta politiki li jagħmlu x-xogħol aktar sostenibbli permezz ta’ kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol li jippermettu lin-nies jimpenjaw ruħhom u jibqgħu jaħdmu tul ħajja tax-xogħol estiża.

Ix-xogħol sostenibbli huwa komponent essenzjali tal-ekonomija u l-kwalità tal-ħajja u mutur importanti ta’ żieda fil-parteċipazzjoni tal-forza tax-xogħol, il-produttività, il-prestazzjoni ekonomika u l-inklużjoni soċjali. Jekk ix-xogħol ma jkunx sostenibbli, dan jaffettwa s-saħħa u s-saħħa tan-nies fis-suq tax-xogħol u d-dipendenti tagħhom, b’konsegwenzi li joħorġu immedjatament jew fuq terminu medju jew twil.

L-isfida hija li tqabbel il-ħtiġijiet u l-kapaċitajiet tal-individwu mal-kwalità tal-impjiegi offruti, billi jsir investiment f’impjiegi ta’ kwalità, kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol, titjib tal-ħiliet u taħriġ.

Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali għandu jkun il-bażi biex jiġu offruti impjiegi ta’ kwalità, b’kundizzjonijiet ġusti biex jappoġġjaw lin-nies matul it-tranżizzjonijiet li jiffaċċjaw tul il-ħajja tax-xogħol tagħhom sabiex ikunu jistgħu jidħlu għall-ewwel darba jew jirritornaw fis-suq tax-xogħol malajr.Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar xogħol sostenibbli tul il-kors tal-ħajja