Aktar minn wieħed minn kull żewġ żgħażagħ iqis it-tibdil fil-klima bħala sfida globali ewlenija għall-ġejjieni tal-UE. Dan jirriżulta minn stħarriġ tal-Eurobarometer li kien pubblikat fil-jiem li għaddew. Ikkummissjonat b’mod konġunt mill-Parlament Ewropew u mill-Kummissjoni, l-istħarriġ twettaq bejn is-16 ta’ Settembru u s-17 ta’ Ottubru 2021 fis-27 Stat Membru tal-UE. Dan sar wiċċ imb’wiċċ u b’intervisti online fejn meħtieġ minħabba l-pandemija tal-coronavirus. B’kollox ġew intervistati madwar 26,530 persuna.

Konklużjonijiet ewlenin

  • Disgħa minn kull 10 Ewropej żgħażagħ jaqblu li l-indirizzar tat-tibdil fil-klima jista’ jgħin itejjeb is-saħħa tagħha stess (91% minn dawk b’età bejn il-15-24 sena) filwaqt li 87% ta’ dawk kollha li wieġbu jaqblu wkoll ma’ dan is-sentiment
  • 43% ta’ dawk li wieġbu jqisu li l-benefiċċju ewlieni tal-involviment taż-żgħażagħ Ewropej fil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa huwa li l-kwistjonijiet ta’ interess għalihom jitqiegħdu taħt il-lenti
  • 81% minn dawk li wieġbu jgħidu li huma ferħanin jgħixu fl-UE
  • 68% tal-Ewropej jaqblu li l-UE hi post ta’ stabbiltà f’dinja mqallba; filwaqt li 67% jaqblu li l-proġett tal-UE joffri perspettiva għall-ġejjieni għaż-żgħażagħ tal-Ewropa

Il-Futur tal-Ewropa

L-istħarriġ juri li 91% ta’ dawk li għandhom bejn il-15-24 sena jemmnu li l-indirizzar tat-tibdil fil-klima jista’ jgħin itejjeb is-saħħa tagħhom stess, filwaqt li 84% ta’ dawk li għandhom 55 sena jew iżjed jaqblu.

Kważi wieħed minn kull żewġ Ewropej (49%) iqis it-tibdil fil-klima bħala l-isfida globali ewlenija għall-futur tal-UE, b’appoġġ kbir għall-objettivi ambjentali tal-Patt Ekoloġiku Ewropew: 88% tal-Ewropej jaħsbu li hu importanti li jiżdied is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fl-ekonomija tagħna u li jkun hemm effiċjenza fl-użu tal-enerġija akbar, filwaqt li 80 % jaqblu dwar l-importanza li l-Ewropa ssir l-ewwel kontinent newtrali għall-klima fid-dinja sal-2050 u li jiġi promoss it-tkabbir tas-suq tal-vetturi b’emissjonijiet żero u baxxi.

Sfidi globali oħra tal-ġejjieni enfasizzati minn dawk li wieġbu jinkludu s-saħħa (34%) u l-migrazzjoni u l-ispostament furzati (msemmija minn madwar 30%).

Standard tal-għajxien komparabbli (31%) u politika tas-saħħa komuni (22%) huma l-aktar żewġ aspetti utli għall-ġejjieni tal-Ewropa. L-Ewropej jagħtu prijorità wkoll lil solidarjetà akbar fost l-Istati Membri (21%) u lill-indipendenza enerġetika (20%).

Assi, sfidi u valuri tal-UE

L-aktar erba’ sfidi msemmija li qed tħabbat wiċċha magħhom l-UE stess huma l-inugwaljanzi soċjali (36%), il-qgħad (32%), segwiti mill-kwistjonijiet tal-migrazzjoni (31%). Bħall-isfidi globali, il-kwistjonijiet ambjentali u t-tibdil fil-klima jinsabu fost l-ewwel fil-lista tal-isfidi li qed tħabbat wiċċha magħhom l-UE, u huma msemmija minn 32% minn dawk li wieġbu.

L-Ewropej iqisu l-ħarsien mill-UE tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem, u tal-istat tad-dritt (27%) bħala l-ass ewlieni tal-UE, segwit mis-setgħa ekonomika, industrijali u kummerċjali tagħha (25%).

Skont dawk li wieġbu, il-paċi (49%), il-libertà tal-opinjoni (47%), l-ugwaljanza soċjali u s-solidarjetà (45%), u t-tolleranza u l-attitudni miftuħa lejn l-oħrajn (44%) huma l-aktar valuri personifikati mill-UE – meta mqabbla ma’ pajjiżi oħra.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

Madwar 43% tal-Ewropej jistqarru li l-benefiċċju ewlieni tal-involviment tal-ġenerazzjoni żagħżugħa fil-Konferenza huwa li l-kwistjonijiet ta’ interess għalihom jitqiegħdu taħt il-lenti. Benefiċċji oħra tar-rwol ewlieni tagħhom fil-Konferenza huma l-enerġija u l-motivazzjoni għar-riforma u l-bidla li jġibu (kif indikaw 35%) u l-attenzjoni tagħhom li jagħmlu l-futur tal-Ewropa aktar rilevanti għall-isfidi tas-soċjetà tal-lum (33%).

Leħen iċ-Ċittadini fl-UE

90% tal-Ewropej jaqblu li l-ilħna taċ-ċittadini tal-UE għandhom jitqiesu aktar fid-deċiżjonijiet relatati mal-ġejjieni tal-Ewropa. 55% tal-Ewropej jsemmu l-votazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej bħala wieħed mill-aktar mezzi effettivi biex jiggarantixxu li l-ilħna jinstemgħu minn dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell tal-UE.

L-istħarriġ Speċjali huwa disponibbli fuq sit web iddedikat ġdid.