Il-Ministri tal-Impjiegi u l-Politika Soċjali tal-Istati Membri tal-UE ltaqgħu fi Frar biex jiddiskutu l-importanza tal-investiment fil-ħiliet, l-appoġġ għall-bidliet tal-karriera, u t-tisħiħ tad-djalogu soċjali. Dawn huma essenzjali biex il-forza tax-xogħol Ewropea tadatta tajjeb għall-isfidi u l-opportunitajiet tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Il-Ministri qablu dwar l-importanza li jsir investiment f’ħiliet ġodda u mġedda permezz ta’ taħriġ biex jiġu antiċipati l-ħtiġijiet futuri tas-suq tax-xogħol, l-appoġġ ta’ bidliet fil-karriera għall-ħaddiema, u t-tisħiħ tal-protezzjoni tal-ħaddiema permezz tad-djalogu soċjali.

Il-Ministri qablu wkoll dwar il-ħtieġa għal aktar koordinazzjoni biex jiġu appoġġjati l-bidliet tal-karriera billi jipprovdu sigurtà għall-ħaddiema li qed isegwu taħriġ jew li jkunu għaddejjin minn bidliet fl-impjieg tagħhom.

Kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri u l-imsieħba soċjali fil-livell nazzjonali u tal-UE fl-implimentazzjoni tal-Aġenda Ewropea tal-Ħiliet (2020) u l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali se tippermetti lis-suq tax-xogħol jadatta b’mod aktar effettiv għal bidliet ekoloġiċi u diġitali.

Il-Fond Soċjali Ewropew+ u inizjattivi oħra jappoġġaw dawn it-tranżizzjonijiet permezz ta’ investimenti f’diversi programmi ta’ taħriġ biex jappoġġjaw lill-ħaddiema billi jiffinanzjaw taħriġ, rikwalifikazzjoni, u diversifikazzjoni ekonomika.