Fl-2020 il-valur tal-assi li ġejjin mill-kriminalità li kienu iffriżati mill-Istat qabeż €16-il miljun, li tlett darbiet iktar mis-sena ta’ qabel. Din iċ-ċifra ġiet żvelata fir-rapport annwali tal-Asset Recovery Bureau – entità pubblika awtonoma li l-funzjonijiet ewlenin tagħha huma li tintraċċa, tiffriża u tiddisponi minn assi ġejjin attività illeċita. Imwaqqfa fl-2018, l-ARB hija għodda ewlenija fil-ġlieda ta’ Malta kontra l-kriminalità organizzata bħall-ħasil tal-flus, it-traffikar tad-droga u l-frodi.

Fir-rapport annwali, l-ARB qal li fl-2020 inqabdu €16.3 miljun f’assi minn 68 każ differenti. L-ammont jimmarka żieda sinifikanti ħafna meta mqabbel mal-ewwel sentejn tal-operat. Fl-2018, l-ARB iffriża €3.5 miljun ta’ assi, waqt li fl-2019 l-ammont żdied għal €5.9 miljun. Fl-2020 l-ARB introduċa spezzjonijiet fuq il-post u ingaġġa esperti biex jgħinu fl-identifikazzjoni u l-valutazzjoni tal-assi misjuba. Dawn ivarjaw fin-natura minn oġġetti żgħar ta’ valur għoli bħal ġojjellerija u arloġġi ta’ valur għal assi ta’ valur għoli bħal xogħlijiet tal-arti, tagħmir elettroniku u anke bhejjem. Sabiex jiġu vvalutati tali assi, it-twaqqaf grupp multidixxiplinarju ta’ esperti biex jistabbilixxu l-valur tagħhom. Matul l-2020, servizzi bħal dawn ġew utilizzati f’numru ta’ okkażjonijiet u r-riżultati ġew ippreżentati fl-Inventarju tal-Assi u ppreżentati lill-Qorti.

It-teknika ta’ kif l-ARB jiddisponi minnhom ġiet implimentata wkoll għall-ewwel darba fl-2020. L-unità tal-immaniġġjar tal-assi assistiet lill-Aġenzija tal-Qorti għad-disponiment tal-assi kkonfiskati qabel l-2018. Il-biċċa l-kbira tagħhom kienu vetturi tat-triq sekwestrati għand il-pulizija li l-valur tagħhom ġie stabbilit minn esperti tal-karozzi. Assi oħra ġew ippreservati u jinsabu fil-proċess li jitneħħew permezz ta’ bejgħ b’offerta jew b’irkanti pubbliċi.

Barra minn hekk, it-tim tal-immaniġġjar tal-assi huwa responsabbli għall-immaniġġjar taċ-ċentru tal-ARB fejn jinżammu dawn l-assi u għaddej il-proċess biex jinbena maħżen apposta f’Ħal-Far. Il-bidu tal-proġett seħħ bl-ingaġġ ta’ perit għad-disinn u l-bini tal-faċilità li kienu ġew konklużi sal-aħħar tal-2020.

Sadanittant, l-ARB żied l-isforzi biex tiżdied il-kooperazzjoni ma’ awtoritajiet kompetenti nazzjonali oħra. Fil-fatt fl-2020 in-numru totali ta’ talbiet li waslu tela’ għall-ogħla livell ta’ kull żmien b’41 filwaqt li t-talbiet li saru mill-ARB kienu ta’ 15.

Il-Polonja u l-Olanda huma fil-quċċata tal-lista ta’ pajjiżi li minnhom waslu l-aktar talbiet, filwaqt li Spanja u l-Italja fil-quċċata tal-lista ta’ pajjiżi li lilhom saru t-talbiet.

L-istatistika ppubblikata mill-ARB turi li fl-2020 ġew ippubblikati 66 ordni ta’ ffriżar, li kien tnaqqis żgħir fuq l-2019 meta ċ-ċifra rispettiva kienet ta’ 71. Ir-reati predominanti marbuta ma’ ordnijiet ta’ ffriżar maħruġa fl-2020 kienu relatati mad-droga (33 każ), segwiti minn ħasil ta’ flus (13) u frodi (8). L-irġiel kienu jammontaw għal tliet kwarti tal-persuni investigati, filwaqt li l-barranin kienu jirrappreżentaw kwart minn dawk investigati. Barra minn hekk, 33 mill-84 persuna investigati kellhom bejn 30 u 39 sena, segwiti minn dawk bejn 19 u 29 sena b’21 persuna, 40-49 sena (20) u dawk ta’ aktar minn 50 sena li ammontaw għal 11.

Fl-2020 kienet introdotta faċilità tat-tiftix b’xejn fuq l-internet li tippermetti lill-pubbliku ġenerali li jfittex l-Ordnijiet tal-Qorti ppubblikati kollha, u b’hekk, tippermetti aktar kontroll strett u konformità kontra kwalunkwe intenzjoni ħażina. Din id-database tista’ tiġi aċċessata permezz tal-link li ġej: https://assetrecovery.mt/en/Pages/Court-Orders.aspx