(Ritratt: Parlament Ewropew)

Waqt id-dibattitu dwar l-invażjoni tar-Russja tal-Ukrajna, il-MPE esprimew appoġġ sod għall-Ukrajna u għall-isforzi biex il-pajjiż jitqarreb aktar lejn il-komunità Ewropea.

Nhar it-Tlieta, il-Parlament Ewropew kellu sessjoni plenarja straordinarja fi Brussell biex jivvaluta l-attakk militari tar-Russja fuq l-Ukrajna. Il-President tal-Ukrajna Volodymyr Zelenskyy u l-Ispeaker tal-Verkhovna Rada tal-Ukrajna (il-parlament), Ruslan Stefanchuk tkellmu dirett minn Kiev. Il-Presidenti tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni Charles Michel u Ursula von der Leyen, kif ukoll il-kap tal-Politika Barranija tal-UE Josep Borrell, ipparteċipaw ukoll fid-dibattitu.

Fil-ftuħ tad-dibattitu, il-President tal-Parlament Roberta Metsola qalet: “Aħna qegħdin hawn illum fid-dell skur ikkawżat mill-gwerra ta’ Putin. Gwerra li ma pprovokajniex. Gwerra li ma bdejniex. Invażjoni diżgustanti ta’ stat sovran u indipendenti. F’isem il-Parlament Ewropew, nikkundanna l-aggressjoni militari Russa kontra l-Ukrajna bl-aktar mod qawwi possibbli u nesprimi s-solidarjetà tiegħi ma’ dawk kollha li qed ibatu u ma’ dawk kollha maqtula.”

“Aħna se nirreżistu. Mhux se nħarsu n-naħa l-oħra meta dawk li qed jiġġieldu fit-toroq għall-valuri tagħna jiffaċċjaw il-magna tal-gwerra enormi ta’ Putin. Ser nappoġġaw il-ġurisdizzjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonali u l-investigazzjoni tad-delitti tal-gwerra fl-Ukrajna. Ser inżommu lil Putin responsabbli”, hija żiedet tgħid.

Zelenskyy jappella lill-UE biex turi li tappoġġa lill-Ukrajna

Il-President tal-Ukrajna Volodymyr Zelenskyy qal, “f’waqfa bejn attakki bil-missili”, li l-Parlament u l-mexxejja tal-UE issa jridu “jippruvaw li l-UE hija mal-Ukrajna.” “Nitkellem illum f’isem iċ-ċittadini tal-Ukrajna li qed jiddefenduha billi jħallsu l-prezz aħħari”, kompla jgħid.

Zelenskyy irrefera għall-attakk fuq Kharkiv, “il-belt bl-akbar pjazza fil-pajjiż, imsejħa ‘Pjazza tal-Ħelsien’”. “Dalgħodu, żewġ missili laqtu l-Pjazza Ħelsien, b’għexieren ta’ nies maqtula. Dan huwa l-prezz li qed inħallsu għal-libertà tagħna. Minn issa ’l quddiem, kull pjazza f’kull belt tal-Ukrajna se tissejjaħ Pjazza tal-Ħelsien”.

“Qed niġġieldu għad-drittijiet tagħna, il-libertajiet tagħna, ħajjitna, u bħalissa — għas-sopravivenza tagħna. Qed niġġieldu wkoll biex inkunu membri ugwali tal-Ewropa. Allura issa, ippruvaw li intom magħna”, qal lill-MPE. “Ippruvaw li intom tassew Ewropej u mbagħad il-ħajja tirbaħ fuq il-mewt, u d-dawl jirbaħ fuq id-dlam. Glorja lill-Ukraina”.

Il-kelliem tal-Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk qal lill-MPE: “L-Ukrajna qed tiddefendi l-fruntiera tad-dinja ċivilizzata, u jekk l-Ukrajna taqa ‘, ħadd ma jaf fejn ir-Russi se jieqfu”. Huwa insista li l-aħjar mod biex nappoġġaw lill-Ukrajna “huwa rikonoxximent reali tal-ispirazzjonijiet Ewropej tagħna”.

“Din l-invażjoni brutali u massiva tal-Ukrajna mhijiex ġustifikata, mhijiex provokata u hija bbażata fuq gideb orribbli, u dan iseħħ għal raġuni waħda biss: għax fil-Pjazza Maidan, għamiltu l-għażla tal-libertà, id-demokrazija u l-istat tad-dritt,” qal il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel, li sejjaħ l-invażjoni tal-President Russu Putin att ta’ “terroriżmu ġeopolitiku”. Huwa assigura lill-MPE li l-Kunsill se janalizza t-“talba serja, simbolika, politika u, fil-fehma tiegħi, leġittima” mill-Ukrajna biex tissieħeb fl-UE.

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet: “Dan huwa mument ta’ verità għall-Ewropa. Dan huwa kunflitt bejn l-istat tad-dritt u l-istat tal-pistola, bejn ordni bbażata fuq ir-regoli u aggressjoni bla limiti. Ma nistgħux nieħdu s-sigurtà tagħna bħala fatta, irridu ninvestu fiha”. Hija emfasizzat li “jekk Putin kien qed ifittex li jifred l-UE, in-NATO u l-komunità internazzjonali, huwa kiseb preċiżament l-oppost.”

“Biex niksbu l-paċi, jeħtieġ li nkunu tnejn; iżda għall-gwerra, huwa biżżejjed li jkun hemm wieħed, kif wera Putin. Għalhekk għandna bżonn inżidu ħafna l-kapaċità ta’ deterrenza tagħna, sabiex nipprevjenu l-gwerra”, qal Josep Borrell, il-Kap tal-Politika Barranija tal-UE. “Id-difiża tal-istat tad-dritt u t-tisħiħ tar-relazzjonijiet kummerċjali mhux ser ikunu biżżejjed biex id-dinja tinbidel f’post paċifiku”, huwa żied jgħid.