Ir-reviżjoni dwar l-Impjiegi u l-Iżvilupp Soċjali fl-Ewropa (ESDE) ippubblikata reċentement mill-Kummissjoni Ewropea turi li l-impatt soċjali tal-kriżi COVID-19 kien irregolari u differenti fl-Ewropa. Ir-rapport jitlob għal dimensjoni soċjali aktar b’saħħitha biex takkumpanja l-irkupru ekonomiku.

Is-sejbiet ewlenin tar-reviżjoni tal-ESDE huma:

  • L-impjiegi kibru f’xogħlijiet li huma kritiċi, li jistgħu isiru mid-dar u li jeħtieġu interazzjoni soċjali baxxa. Dan kien il-każ pereżempju fis-setturi tal-assigurazzjoni, tal-ipprogrammar tal-kompjuter u tat-telekomunikazzjonijiet, filwaqt li l-akkomodazzjoni, l-ikel u l-ivvjaġġar raw tnaqqis kbir fl-impjiegi.
  • L-impatt ġeografiku tal-kriżi COVID-19 kien irregolari. Madwar l-Istati Membri tal-UE, ir-reġjuni tal-Mediterran u ż-żoni rurali kienu l-iktar milquta mit-telf tal-impjiegi, marbuta wkoll mat-turiżmu.
  • Swieq tax-xogħol li jaħdmu tajjeb wrew li huma protetti aħjar kontra t-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku.
  • Pajjiżi b’istituzzjonijiet ta’ djalogu soċjali b’saħħithom għenu l-involviment bikri tal-imsieħba soċjali fit-tfassil u l-iskjerament ta’ miżuri ta’ rispons.
  • It-tnaqqis fir-rata tal-impjiegi tal-UE kien kemmxejn ogħla għall-irġiel milli għan-nisa.
  • It-teleworkers huma sodisfatti li jaħdmu mid-dar meta jirċievu t-tagħmir meħtieġ, u meta x-xogħol ma jfixkilx il-ħin tal-familja.