Il-Bord Eżekuttiv qabel li jalloka aktar siġġijiet fil-Plenarja tal-Konferenza lil rappreżentanti reġjonali u lokali, kif ukoll lill-imsieħba soċjali.

Is-sitt laqgħa tal-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza kienet l-ewwel waħda matul il-Presidenza Slovena tal-Kunsill.

Il-Bord Eżekuttiv emenda r-Regoli ta’ Proċedura billi żied mal-Plenarja tal-Konferenza sitt rappreżentanti eletti minn reġjuni u s-sitta mill-awtoritajiet lokali. Huma qablu wkoll li jżidu n-numru ta’ rappreżentanti mill-imsieħba soċjali b’erbgħa, għal total ta’ 12.

Barra minn hekk, il-Bord skambja fehmiet dwar il-pjan ta’ komunikazzjoni żviluppat b’mod konġunt mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni. It-tliet istituzzjonijiet kollha se jagħmlu ħilithom biex ikomplu jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom biex jagħtu spinta lill-parteċipazzjoni pubblika fil-pjattaforma diġitali, u jinkoraġġixxu korpi oħra, speċjalment dawk li jipparteċipaw fil-Bord Eżekuttiv u l-Plenarja biex jagħmlu l-istess.

Il-Bord irċieva aġġornament dwar l-organizzazzjoni tal-Bordijiet taċ-Ċittadini Ewropej. Huma iddiskutew ukoll il-metodi ta’ ħidma tal-gruppi tal-plenarji li fihom se jieħdu sehem rappreżentanti tal-Bordijiet rispettivi.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tgħaqqad avvenimenti online u offline, lokali, reġjonali, nazzjonali u madwar l-Ewropa, organizzati minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u ċittadini, l-istituzzjonijiet Ewropej, u awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali. Ir-riżultati ta’ dawn l-avvenimenti, kif ukoll l-ideat relatati mal-futur tal-Ewropa, qed jiġu ppubblikati fuq il-pjattaforma diġitali. Huma jservu bħala bażi għal aktar diskussjonijiet f’erba’Bordijiet taċ-Ċittadini Ewropej, magħmula mis-suġġetti ewlenin tal-Konferenza.

Madwar 800 ċittadin magħżula b’mod każwali, li jirriflettu d-diversità soċjo-ekonomika, demografika u edukattiva tal-UE, se jipparteċipaw f’diversi sessjonijiet ta’ dawn l-erba’ Bordijiet taċ-Ċittadini Ewropej – 200 ċittadin għal kull Bord. Huma se joħorġu b’ideat u rakkomandazzjonijiet li jidħlu fil-Plenarji tal-Konferenza, u fl-aħħar fir-Rapport Finali tal-Konferenza. F’Settembru, se jsiru l-ewwel sessjonijiet tal-Bordijiet taċ-Ċittadini Ewropej.