Tagħrif statistiku jikkonferma ż-żieda dejjem tiżdied fil-kontribut tal-kultura u l-arti għall-ekonomija u x-xogħol fl-Unjoni Ewropea u  madwar id-dinja. 

Analiżi ta’ data dwar is-suq tax-xogħol għal professjonisti fil-kultura u l-arti tipprovdi ħarsa lejn  in-natura tax-xogħol u l-għixien li jipprovdi s-settur. Madankollu, jipponta lejn l-inċidenza frekwenti ta’ kuntratti għal perijodu qasir, xogħolijiet part-time u xogħol staġjonali, żewġ xogħolijiet jew oħrajn pari passu għal persuni b’diplomi universitarji. Din is-sitwazzjoni  ta’ impjieg hi spiss imfissra bħala prekarja. 

Il-kultura hi qasam speċifiku u huwa kkaratterizzat kemm mill-mudell kummerċjali tiegħu, u n-natura tiegħu bħala attività relatata mal-kreattività, l-identità u l-espressjoni personali. Din it-taħlita ta’ aspetti tassew materjali, finanzjarji u tranxendentali twassal għal kundizzjonijiet uniċi ta’ xogħol f’dan is-settur, b’żewġ prerekwiżiti diverġenti: riżultati ekonomiċi u kontribut għal espressjoni personali, ħarsien, għaqda soċjali u identità. 

Xogħolijiet kulturali huma spiss bil-copyright u jipprovdu sors ta’ dħul għal professjonisti kulturali. L-istruttura tad-dħul fis-settur huwa kumpless minħabba l-mobbiltà internazzjonali tal-professjonisti kulturali u l-artisti. Bħala eżempju, tali dħul huwa suġġett għat-taxxi u jistgħu jirriżultaw f’tassazzjoni doppja jew tassazzjoni ta’ persuni li ma jilħqux il-limitu minimu u allura jitilfu d-dħul tagħhom indebitament. 

In-numru ta’ professjonisti u artisti kulturali qed jikber bil-mod il-mod filwaqt li l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom isiru aktar u aktar instabbli. Din is-sitwazzjoni tinfirex ma’ setturi oħrajn u teħtieġ li tiġi indirizzata kemm f’termini ta’ sigurtà soċjali  u benefiċċji, u aspetti ta’ dħul u tassazzjoni. 

Il-kompetenza tal-UE f’policies  kulturali, soċjali u ta’ xogħol hija limitata, u tikkonsisti fi gwida u koordinazzjoni mingħajr ebda possibbiltà ta’ armonizzazzjoni. Madankollu, peress li l-mobbiltà Ewropea tal-professjonisti kulturali hija mfittxija u kkunsidrata importanti għall-priservazzjoni tad-diversità kulturali  Ewropea, il-problemi msemmija hawn fuq iridu jkunu indirizzati fuq livell Ewropew. 

Il-politika tal-edukazzjoni kulturali tista’ tgħin biex issaħħaħ id-domanda għal servizzi kulturali, li jikkontribwixxu għal xogħol u taħriġ aħjar tal-professjonisti fis-settur.