It-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali qed jiftħu opportunitajiet ġodda għan-nies u għall-ekonomija tal-UE. Li jkollok il-ħiliet rilevanti tagħti s-setgħa lin-nies biex iwettqu b’suċċess il-bidliet fis-suq tax-xogħol u biex jimpenjaw ruħhom bis-sħiħ fis-soċjetà u d-demokrazija. F’dan il-kuntest, l-UE ddedikat l-2023 bħala s-Sena Ewropea tal-Ħiliet.

L-għan ġenerali tas-Sena Ewropea tal-Ħiliet għandu jkun li tiġi promossa mentalità ta’ ħiliet mill-ġdid u titjib fil-ħiliet bil-għan li tingħata spinta lill-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej, speċjalment l-SMEs. Dan imbagħad se jippermetti lill-kumpaniji jilħqu l-potenzjal sħiħ tat-tranżizzjonijiet diġitali u ħodor b’mod soċjalment ġust u inklużiv.

Matul l-2023, il-Kummissjoni Ewropea f’kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew, l-Istati Membri, l-imsieħba soċjali, il-pubbliku u partijiet interessati rilevanti oħra, għandha tfittex li:

  • Tippromwovi investiment akbar, u aktar effettiv fit-taħriġ u t-titjib tal-ħiliet
  • Tiżgura li l-ħiliet huma rilevanti għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol
  • Tqabbel l-aspirazzjonijiet u l-ħiliet tan-nies ma’ opportunitajiet fis-suq tax-xogħol
  • Tattira nies minn pajjiżi terzi bil-ħiliet meħtieġa

Biex tilħaq dawn l-għanijiet, l-UE għandha tippromwovi opportunitajiet ta’ finanzjament tal-UE u torganizza avvenimenti u kampanji ta’ sensibilizzazzjoni relatati mat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid.