Il-programm ta’ finanzjament tal-UE Erasmus+ joffri numru ta’ opportunitajiet għal proġetti fil-qasam taż-żgħażagħ. Opportunità waħda ta’ finanzjament bħal din hija l-fergħa ta’ finanzjament ta’ skambji taż-żgħażagħ, li tippermetti liż-żgħażagħ ta’ bejn it-13 u t-30 sena jimplimentaw proġett ma’ żgħażagħ minn tal-inqas pajjiż ieħor eliġibbli. Il-proġetti għandhom jinvolvu minimu ta’ 16 u massimu ta’ 60 żagħżugħ mill-pajjiżi parteċipanti.

L-għan tal-iskambji taż-żgħażagħ Erasmus+ huwa li jippermetti proġetti mmexxija miż-żgħażagħ li jippromwovu t-tagħlim informali taż-żgħażagħ. It-tagħlim informali huwa tagħlim li mhuwiex strutturat u jseħħ barra minn klassi tradizzjonali. Attivitajiet ta’ tagħlim informali jistgħu jinkludu diskussjonijiet, żjarat fuq il-post, l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti pubbliċi u attivitajiet ta’ tagħlim billi tagħmel.

Skambji taż-żgħażagħ huma maħsuba biex jinbnew madwar tema ċentrali – bħal sport, mużika, inklużjoni soċjali, saħħa jew suġġetti oħra li ż-żgħażagħ parteċipanti huma interessati fihom.

Organizzazzjonijiet mhux għall-profitt u korpi pubbliċi fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali huma fost l-applikanti eliġibbli għal din is-sejħa.

L-iskadenza li jmiss għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet hija l-5 t’Ottubru. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattja Servizzi Ewropej f’Malta – SEM fuq 2200 3300 jew info.sem@gov.mt.