Archive for Ħarġa 389

Ġemma Ftit

ĠEMMA Ftit huwa video interattiv iddisinjat apposta minn ĠEMMA għal tfal bejn is-6 u l-11-il sena bil-ħsieb li nedukawhom dwar il-prinċipji fundamentali tal-immaniġġjar tal-flus: ibbaġitjar u prijoritizzazzjoni, iffrankar, immaniġġjar tad-dejn,…
Continue Reading

L-UE ssaħħaħ il-kapaċità tagħha għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard

Il-Parlament u l-Kunsill laħqu ftehim proviżorju dwar l-estensjoni tal-mandat taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC). Biex jiġġenera l-istatistika, l-ECDC se jikkoordina l-proċeduri tal-ġbir tal-informazzjoni, il-validazzjoni, l-analiżi u t-tixrid tad-data…
Continue Reading