Il-Parlament u l-Kunsill laħqu ftehim proviżorju dwar l-estensjoni tal-mandat taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC). Biex jiġġenera l-istatistika, l-ECDC se jikkoordina l-proċeduri tal-ġbir tal-informazzjoni, il-validazzjoni, l-analiżi u t-tixrid tad-data fil-livell tal-UE. Se tiżviluppa wkoll valutazzjonijiet tar-riskju u żżomm databases għal sorveljanza epidemjoloġika u taħdem lejn sistemi armonizzati għall-ġbir u l-immudellar tad-data sabiex tipproduċi data komparabbli mal-UE kollha.

Tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-livelli Ewropej u internazzjonali

L-ECDC se jikkoopera mal-Kummissjoni Ewropea, l-awtoritajiet nazzjonali u l-korpi u l-aġenziji rilevanti tal-UE biex jiżgura li l-attivitajiet rispettivi tagħhom ikunu konsistenti u jikkumplimentaw lil xulxin. Se taħdem ukoll f’kooperazzjoni mill-qrib ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali fil-qasam tas-saħħa pubblika, biex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi. B’mod partikolari, il-kollaborazzjoni eqreb mal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) se tinkludi oqsma bħall-monitoraġġ u r-rappurtar dwar ix-xejriet ta’ mard li jittieħed u l-iskambju ta’ informazzjoni dwar fenomeni epidemiċi mhux tas-soltu jew mard ġdid li jittieħed ta’ oriġini mhux magħrufa, inklużi dawk f’pajjiżi terzi.

Iċ-Ċentru ser ukoll:

  • jistabbilixxi Task Force tal-UE dwar is-Saħħa biex tassisti fit-tħejjija u għall-imxija, f’koordinazzjoni mal-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili tal-Unjoni Ewropea u mekkaniżmi internazzjonali oħra;
  • jimmonitorja il-kapaċità tas-sistemi tas-saħħa nazzjonali biex jiskopru, jipprevjenu, jirrispondu u jirkupraw minn mard li jittieħed, jidentifikaw nuqqasijiet u jipprovdu rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq ix-xjenza;
  • jorganizza żjarat fl-istati membri biex jipprovdu appoġġ addizzjonali għall-attivitajiet ta’ ppjanar ta’ tħejjija u rispons nazzjonali;
  • jiżgura li l-esperti u l-partijiet interessati, inklużi l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, jikkontribwixxu għall-ħidma konsultattiva tagħha;
  • jipprovdi assistenza teknika u xjentifika lill-awtoritajiet nazzjonali biex jiżviluppaw il-kapaċità tagħhom li jiskopru u jissekwenzjaw il-ġenomi ta’ aġenti infettivi;
  • jissorvelja l-użu tat-tilqim kontra mard li jittieħed madwar l-UE, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-iskedi nazzjonali u reġjonali tat-tilqim;
  • jiffaċilita l-ġlieda kontra l-informazzjoni ħażina dwar it-tilqim u r-raġunijiet li jimbottaw in-nies milli jieħdu l-vaċċin.

Il-Parlament u l-Kunsill issa jeħtieġ li japprovaw il-ftehim, qabel ma jkun jista’ jidħol fis-seħħ. Bħala parti mill-bini ta’ Unjoni Ewropea tas-Saħħa, il-Kummissjoni pproponiet fil-11 ta’ Novembru 2020 qafas ġdid ta’ sigurtà tas-saħħa adattat għall-isfidi futuri tas-saħħa, ibbażat fuq lezzjonijiet meħuda mill-ġlieda kontra l-COVID-19, li jinkludi proposta biex jissaħħaħ il-mandat taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u Kontroll tal-Mard.