Archive for Ħarġa 247

Il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel

L-Unjoni Ewropea hi impenjata biex telimina l-inugwaljanzi u tippromwovi l-ugwaljanza  bejn  is-sessi fl-attivitajiet kollha tagħha u għamlet avvanzi konsiderevoli matul is-snin.  Madankollu, is-sitwazzjoni tibqa’ żbilanċjata madwar  l-UE, f’dawn l-aħħar żminijiet il-progress tmewwet…
Continue Reading

L-innovazzjoni għall-ħolqien ta’ futur aħjar

L-innovazzjoni tinvolvi l-implimentazzjoni attwali ta’ ideat ġodda jew teknoloġiji biex jinħoloq valur ġdid b’modi fundamentalment differenti milli fil-passat.  Fl-isforzi kontinwi biex ikunu kkonfrontati l-isfidi diffiċli fis-suq dinji, l-innovazzjoni hi importanti ħafna u bżonnjuża. L-innovazzjoni…
Continue Reading

Kemm hu aħjar ngħixu ħajja fis-sempliċita’

Kemm hi sabiħa s-sempliċita’! Li ngħixu fis-sempliċita’ jfisser li niffokaw il-ħin u l-enerġija tagħna fuq affarijiet li tabilħaqq huma aktar importanti minn oħrajn.  Meta nissimplifikaw l-affarijiet, insibu li qed ngħixu ħajjitna bi skop, ħajja li kontrollata minna stess. Ikollna l-ħin u l-ispazju biex inwettqu l-interessi tagħna u noħolqu l-ħajja li tassew nixtiequ.…
Continue Reading