Archive for Ħarġa 246

L-implimentazzjoni tal-programm Daphne u fondi oħrajn immirati kontra l-vjolenza lejn in-nisa u l-bniet

Il-vjolenza kontra n-nisa hija iżjed prevalenti fl-UE u timponi spejjeż kbar fuq il-vittmi u s-soċjeta’. Sa  minn l-aħħar tad-Disgħinijiet, l-Unjoni Ewropea ffinanzjat proġetti bl-għan speċifiku li tkun miġġielda l-vjolenza kontra n-nisa…
Continue Reading

Ħtieġa ta’ aktar responsabbilta’ u rispett fost iż-żgħażagħ: għax ma ndaħħlux il-lieva?

Regolamenti stretti, dixxiplina militari u ħbiberija ta’ veru. Jekk ħafna miż-żgħażagħ imqarrbin u sfrattati fl-Ewropa jistgħu jinbidlu permezz tal-lieva, għaliex iż-żgħażagħ tagħna ma għandhomx ikunu l-istess? Smajna jew qrajna fl-aħbarijiet dwar każ ta’ aggressjoni bejn żewġ studenti…
Continue Reading