F’dan iż-żmien tas-sena ħafna jieħdu btala mistħoqqa. Għalkemm il-Covid-19 illimita l-ivvjaġġar, xorta hemm il-possibbiltà li tgħaddi xi ħin quddiem il-baħar jew Għawdex. Għal mijiet ta ’voluntiera involuti fl-organizzazzjoni tal-festi ix-xhur sħan tas-sajf huma wkoll l-iktar żmien mistenni fis-sena għalkemm mhux biex jieħdu btala imma biex jaraw ir-riżultati tax-xogħol iebes tagħhom. Filwaqt li l-pandemija laqtet ħażin il-festi tradizzjonali Maltin li huma attrazzjoni ewlenija tal-istaġun tas-sajf, ix-xogħol kien għadu għaddej wara l-kwinti. Wara perjodu twil li matulu l-każini kienu magħluqa għal xhur sħaħ, il-voluntiera mill-ewwel bdew bl-isforzi tagħhom biex ipattu għaż-żmien mitluf.

Mijiet ta’ voluntiera ħadu l-inizjattiva li jorganizzaw attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi biex itaffu l-ispejjeż minħabba li ma kienx hemm dħul. F’xi każijiet, hekk kif ir-restrizzjonijiet kienu qed jitneħħew gradwalment, il-voluntiera bdew proġetti ambizzjużi biex jorganizzaw il-kunċert mużikali annwali tal-festa filwaqt li jieħdu ħsieb li jaderixxu mal-protokolli tal-Covid-19. Sadanittant, anke d-dilettanti tal-logħob tan-nar għamlu li setgħu biex itellgħu spettaklu diċenti bil-limitazzjonijiet finanzjarji eżistenti. Sfortunatament, kien hemm xi każijiet sporadiċi meta xi wħud qabżu l-linja u ħallew l-entużjażmu u l-briju jiġru bihom,  imma ma jkunx ġust li tiġġeneralizza u tħalli ftit irjus itappnu x-xogħol siewi f’dan is-settur tant importanti tal-volontarjat.

Filwaqt li min mhux midħla f’dan is-settur jaf jieħu l-impressjoni li dan hu xi passatemp, żgur li mhux il-każ. Il-kontrolli aktar stretti fuq is-settur volontarju li daħlu fl-aħħar snin li jvarjaw mill-ġbir ta’ fondi, obbligi statutorji, dikjarazzjonijiet finanzjarji dettaljati, u xogħol kbir amministrattiv ta daqqa ta’ ħarta kbira lill-organizzazzjonijiet kollha.

L-NGOs jistħoqqilhom ukoll tifħir anki għall-kontribut ekonomiku li jagħtu. Dawn jikkontribwixxu b’mod attiv fis-settur kulturali u tad-divertiment, ħafna drabi billi jorganizzaw attivitajiet bħal kunċerti, wirjiet, u esibizzjonijiet bla ħlas. L-NGOs huma wkoll involuti f’aspetti oħra tal-ħajja ta’ kuljum bħall-isport. Il-maġġoranza joffru taħriġ fil-komunità f’diversi dixxiplini mhux biss għal atleti promettenti żgħażagħ iżda għas-soċjetà b’mod ġenerali skont it-twemmin tagħhom li jippromwovu l-valuri sportivi u stil ta’ ħajja b’saħħtu. Is-settur volontarju huwa wkoll attiv ħafna fuq livell soċjali permezz ta’ għaqdiet li jgħinu fl-isptarijiet, fil-kura tal-anzjani, fis-saħħa mentali u biex jieħdu ħsieb it-tfal.

Għalkemm, seta’ kien hemm il-ħtieġa li jiżdiedu ċerti kontrolli u jingħalqu xi lakuni fil-liġi, issa morna fl-estrem l-ieħor sal-punt, kif jgħidu jew nejja jew maħruqa. Is-segretarji tal-każini u l-għaqdiet prattikament qed jispiċċaw impjegati full-time imma mhux imħallsa. Jidher li l-organizzazzjonijiet volontarji kollha, mhux biss dawk involuti fil-festi, qed jiġu trattati bħala suspettati li qed jiffinanzjaw it-terroriżmu u jew jaħslu  l-flus. Nittamaw li l-Kummissarju l-ġdid għall-Organizzazzjonijiet Volontarji jadotta attitudni flessibbli. Jekk l-NGOs għandhom ikomplu jaderixxu ma’ dan il-livell ta’ burokrazija mingħajr preċedent, għandhom bżonn aktar appoġġ.

Is-sentiment popolari fost id-dilettanti, voluntiera u membri tal-għaqdiet hu li l-awtoritajiet qed ikunu b’saħħithom maż-żgħir u dgħajfa ma’ min hu b’saħħtu. Hu fir-responsabbiltà tal-istess awtoritajiet li juru bil-fatti li dan mhux il-każ.  Minn fejn għandhom jibdew? Filwaqt li ma nħossux li hu fir-responsabbiltà tagħna li nagħtu xi parir, min jaf kieku l-awtoritajiet jitkixxfu dwar il-karozzi lussużi li jfeġġu fit-toroq fi tmiem il-ġimgħa u l-jottijiet u l-opri tal-baħar kbar li jkun hemm fl-isbaħ bajjiet f’dan iż-żmien tas-sena?