Il-persuni anzjani huma parti sinifikanti tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Fl-2018 ammontaw għal madwar 89 miljun, jew 20% tal-popolazzjoni totali, inkluża l-popolazzjoni tar-Renju Unit dak iż-żmien.

Il-bidliet demografiċi fl-UE fis-snin li ġejjin se jpoġġu pressjoni dejjem akbar fuq l-adegwatezza u s-sostenibbiltà tal-pensjonijiet, filwaqt li l-bidliet profondi fl-ekonomija u fid-dinja tax-xogħol joħolqu mistoqsijiet fundamentali dwar kif is-sistemi ta’ protezzjoni soċjali, inklużi l-pensjonijiet, ikunu adattati għall-futur.

Ir-rapport dwar l-adegwatezza tal-pensjoni tal-2021, imħejji b’mod konġunt mill-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat għall-Protezzjoni Soċjali, jieħu kont tal-istandards tal-għajxien attwali tal-anzjani, u kif evolvew, kif ukoll riformi ewlenin li jaffettwaw l-adegwatezza tal-pensjonijiet. Ir-rapport iħares lejn il-futur billi jipproġetta l-bidliet fil-livelli tal-benefiċċju għal sitwazzjonijiet differenti tal-karriera u tal-familja.

Ir-rapport jagħti attenzjoni partikolari kif ir-riżorsi u r-riskji huma maqsumin bejn l-irġiel u n-nisa jew bejn persuni b’livelli ta’ dħul differenti, u jenfasizza l-inugwaljanzi persistenti; u kif is-sistemi tal-pensjonijiet jistgħu jgħinu biex jiġu indirizzati.

Fl-aħħarnett, ir-rapport jidħol fil-fond dwar kif qed jevolvi l-finanzjament tal-pensjonijiet u liema għażliet l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw f’ekonomija li qed tinbidel.