Kif imħabbar fil-Pjan ta’ Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, adottat f’Marzu li għadda, il-Kummissjoni Ewropea reċentement bdiet reviżjoni tad-djalogu soċjali settorjali tal-UE.

Ir-reviżjoni, li se tiġi ppreżentata fl-2022, hija parti mill-inizjattiva biex tappoġġja d-djalogu soċjali fil-livelli tal-UE u nazzjonali. Ir-reviżjoni għandha l-għan li tappoġġja d-djalogu soċjali settorjali tal-UE biex tħaddan aħjar l-isfidi fid-dinja tax-xogħol, bħad-diġitalizzazzjoni u forom ġodda ta’ xogħol.

Involviment sinifikanti tal-imsieħba soċjali fid-djalogu soċjali settorjali tal-UE għandu l-għan li jrawwem rakkomandazzjonijiet ta’ kwalità lil dawk li jfasslu l-politika dwar:

  • l-importanza strateġika għall-organizzazzjonijiet tal-imsieħba soċjali biex jikkontribwixxu għat-tfassil tal-politika;
  • l-aktar modi effettivi biex tikkontribwixxi għat-tfassil tal-politika tal-UE;
  • il-fatturi ewlenin biex jittejjeb aktar l-involviment tal-imsieħba soċjali fit-tfassil tal-politika tal-UE.

Id-djalogu soċjali Ewropew jirreferi għal diskussjonijiet, konsultazzjonijiet, negozjati u azzjonijiet konġunti li jinvolvu organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw iż-żewġ naħat tal-industrija – min iħaddem u l-ħaddiema. Dan jieħu żewġ forom ewlenin:

  • djalogu tri-partitiku li jinvolvi l-awtoritajiet pubbliċi;
  • djalogu bi-partitiku bejn min iħaddem u l-organizzazzjonijiet tat-trejdjunjins Ewropej. Dan iseħħ f’oqsma industrijali diversi u fi ħdan il-kumitati settorjali tad-djalogu soċjali.