L-UE għandha tibqa’ magħquda fir-rispons tagħha għall-istrumentalizzazzjoni inumana tal-immigranti mir-reġim tal-Belarus, il-MPE qalu f’dibattitu li sar nhar l-Erbgħa.

F’dibattitu plenarju mal-Kap tal-Politika Barranija tal-UE Josep Borrell, il-MPE esprimew l-inkwiet profond tagħhom dwar il-kriżi drammatika li qed tiżvolġi bħalissa fil-fruntiera bejn il-Polonja u l-Belarus. Huma tennew il-kundanna qawwija tagħhom tat-tattiċi attwali tar-reġim dittatorjali tal-Belarus li jmexxu l-flussi tal-immigranti lejn il-fruntieri esterni tal-UE, u eskalaw is-sitwazzjoni mal-pajjiżi ġirien, b’mod partikolari l-Polonja, bħala vendetta għas-sanzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

Il-Viċi President Josep Borrell tenna li l-Unjoni Ewropea bħalissa qed timpenja ruħha fi sforzi diplomatiċi wiesgħa flimkien mal-pajjiżi tal-oriġini sabiex jinstabu soluzzjonijiet u jipprevjenu aktar immigranti milli jaslu b’dan il-mod. Fl-istess ħin, saħaq li l-awtoritajiet tal-Belorussja jridu jipprovdu assistenza umanitarja lin-nies maqbuda fiż-żona tal-fruntiera tal-pajjiż, inkluż li jipprovdu aċċess għal organizzazzjonijiet umanitarji għar-reġjun u li jippermettu kurituri umanitarji. Huwa ħabbar ukoll li se tkun qed issir diskussjoni dwar l-estensjoni tas-sanzjonijiet tal-UE.

Immigranti maqbuda bejn il-forzi tas-sigurtà

Waqt id-dibattitu, diversi MPE esprimew allarm dwar is-sitwazzjoni umanitarja li sejra għall-agħar, b’nies maqbuda bejn il-forzi tal-fruntiera jkunu esposti għall-kundizzjonijiet tat-temp tax-xitwa. Huma ħeġġew lill-awtoritajiet Pollakki biex itemmu l-ispinta aggressiva li għaddejja tal-immigranti lura lejn il-Belarus, u biex jaċċettaw assistenza mill-aġenziji tal-UE fl-immaniġġjar tas-sitwazzjoni umanitarja, u ddeploraw li dan l-appoġġ ġie rrifjutat s’issa. MPE oħra ffukaw fuq il-ħtieġa urġenti li l-organizzazzjonijiet tal-għajnuna jkollhom aċċess dirett għall-fruntiera sabiex jgħinu lill-immigranti mitluqin hemmhekk. Xi membri parlamentari talbu biex il-fondi tal-UE jintużaw biex jinbena ċint biex jipproteġu l-fruntieri esterni tal-Unjoni minn qsim irregolari u attakki, filwaqt li oħrajn irrifjutaw bis-sħiħ l-idea. MPE oħra enfasizzaw il-ħtieġa għal aktar sanzjonijiet tal-UE kontra l-Belarus filwaqt li enfasizzaw ir-rwol tal-gvern Russu “wara l-kwinti” fil-kriżi li għaddejja, u sejħu għal djalogu ma’ Moska biex jinstabu