Fis-7 u t-8 ta’ Mejju, il-mexxejja tal-UE, l-istituzzjonijiet Ewropej, l-imsieħba soċjali u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili ltaqgħu f’Porto, il-Portugall biex isaħħu l-impenn tagħhom għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali.

Matul l-ewwel jum tas-Summit Soċjali, ġiet iffirmata dikjarazzjoni konġunta biex jittrasformaw il-prinċipji tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali biex jibdew irkupru b’saħħtu, ġust, bil-ħolqien tax-xogħol u biex ikun hemm Ewropa aktar inklużiva u soċjali.

Fl-impenn konġunt, il-firmatarji qablu dwar tliet miri ewlenin għall-impjiegi, il-ħiliet u l-inklużjoni soċjali fil-livell tal-UE li għandhom jinkisbu sal-2030:

  1. Mill-inqas 78% tan-nies ta’ bejn 20 u 64 sena għandhom ikunu impjegati;
  2. Mill-inqas 60% tal-adulti kollha għandhom jipparteċipaw fit-taħriġ kull sena;
  3. In-numru ta’ nies f’riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali għandu jitnaqqas b’mill-inqas 15-il miljun, inklużi mill-inqas ħames miljun tifel u tifla.

Id-dikjarazzjoni ta’ Porto tappella għal sforzi fuq l-irkupru tal-impjiegi u l-ħolqien ta’ impjiegi ta’ kwalità, fuq investimenti fit-tagħlim tul il-ħajja biex in-nies jakkwistaw ħiliet ġodda jew addizzjonali biex jirnexxu fit-transizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u fuq it-tnaqqis tal-faqar u l-esklużjoni soċjali.