Il-popolazzjoni ta’ Malta żdiedet bi kwart f’għaxar snin biss, biż-żieda kienet riżultat ta’ influss qawwi ta’ barranin li issa jammontaw għal aktar minn wieħed minn kull ħames abitanti. Dawn ix-xejriet demografiċi ġew żvelati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika bħala miċ-ċensiment nazzjonali tal-2021.

L-għadd preliminari tal-popolazzjoni stmat mill-aħħar Ċensiment huwa 519,562. Dan ifisser li fuq seklu, il-popolazzjoni żdiedet b’aktar mid-doppju (b’2.5 darbiet), filwaqt li fl-aħħar 10 snin, kibret bi kważi kwart. Dan kien riżultat ta’ żieda konsistenti tal-popolazzjoni b’10,000 persuna fis-sena mill-2011, l-ogħla tkabbir medju bejn ċensiment u ieħor li qatt ġie rreġistrat sal-lum. Dan jirrappreżenta żieda ta’ kważi tliet darbiet fuq l-akbar bidla rreġistrata qabel bejn is-snin 1931 u 1948, li kienet ta’ 3,786. Dan it-tkabbir bla preċedent jikkuntrasta ma’ żieda medja annwali ta’ ftit inqas minn 1,000 persuna reġistrata matul is-seklu 19.

Ix-xejriet demografiċi ewlenin l-oħra osservati kienu dawn li ġejjin:

  • Żidiet fil-popolazzjoni mill-2011 ġew irreġistrati f’kull distrett, l-aktar fid-Distrett tat-Tramuntana (47% jew 30,000 persuna) u l-inqas fid-Distrett tal-Port tan-Nofsinhar (8.3%).
  • L-akbar tliet lokalitajiet huma San Pawl il-Baħar, Birkirkara u Il-Mosta – li jammontaw għal 15.7% tal-popolazzjoni totali. Il-popolazzjoni f’San Pawl il-Baħar kważi rdoppjat, u qabżet it-32,000 abitant.
  • Malta hija bil-bosta l-aktar pajjiż b’popolazzjoni densa fl-UE b’1,649 persuna għal kull kilometru kwadru meta mqabbel ma’ kważi 100 persuna għal kull kilometru kwadru għall-UE.
  • Tas-Sliema hija l-aktar lokalità densament popolata bi 15,167 persuna għal kull kilometru kwadru filwaqt li L-Għasri hija l-inqas b’104 persuna għal kull kilometru kwadru – din tal-aħħar hija l-unika lokalità li hija komparabbli mal-medja tal-UE.
  • Aktar irġiel milli nisa ġew reġistrati għall-ewwel darba f’Ċensiment, li kien ta’ 52%.
  • Aktar minn persuna minn kull ħamsa hija barranija. Il-barranin huma prinċipalment irġiel u iżgħar fl-età meta mqabbla mal-Maltin. Kważi terz tal-barranin kollha joqogħdu f’San Pawl il-Baħar, Tas-Sliema jew l-Imsida.
  • L-età medja tal-popolazzjoni kienet ta’ 41.7 sena, bir-residenti Għawdxin ikunu kemxejn akbar mill-Maltin. Il-popolazzjoni Maltija għadha relattivament żgħira meta mqabbla mal-UE.
  • L-Imdina kellha l-eqdem residenti b’età medja ta’ 53.8 sena, filwaqt li x-Xgħajra kellha l-iżgħar popolazzjoni (37 sena).
  • B’kollox 9,545 persuna kienu joqogħdu f’istituzzjonijiet, b’aktar minn nofs (57.2%) joqogħdu fi djar tal-anzjani.