Il-mexxejja tal-gruppi politiċi tal-PE adottaw dikjarazzjoni li tikkundanna d-dikjarazzjonijiet razzisti mill-PM Viktor Orbán u enfasizzaw li dawn id-dikjarazzjonijiet jiksru l-valuri tal-UE.

Dikjarazzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti:

“Aħna, il-mexxejja tal-Gruppi Politiċi tal-Parlament Ewropew, nikkundannaw bil-qawwa d-dikjarazzjoni riċenti razzista tal-Prim Ministru Orbán li ma rridux isiru “nies ta’ razza mħallta”. Dikjarazzjonijiet inaċċettabbli bħal dawn, li b’mod ċar jikkostitwixxu ksur tal-valuri tagħna, minquxa wkoll fit-Trattati tal-UE, m’għandhomx post fis-soċjetajiet tagħna. Aħna, ukoll, jiddispjaċina ħafna għall-persistenza tal-Prim Ministru Orbán li jiddefendi dawn id-dikjarazzjonijiet. Ir-razziżmu u d-diskriminazzjoni, fil-forom kollha, għandhom jiġu kkundannati b’mod inekwivoku u ttrattati b’mod effettiv fil-livelli kollha.

Nappellaw lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jikkundannaw b’mod urġenti din id-dikjarazzjoni bl-aktar mod qawwi. Intennu wkoll li l-Parlament Ewropew jitlob lill-Kunsill biex finalment joħroġ ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu lill-Ungerija fil-qafas tal-proċedura fl-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), li jindirizza wkoll żviluppi ġodda li jaffettwaw is-saltna tad-dritt, id-demokrazija u d-drittijiet fundamentali u biex jiġi determinat li hemm riskju ċar ta’ ksur serju mill-Ungerija tal-valuri msemmija fl-Artikolu 2. Infakkru lill-Kunsill li l-Istati Membri għandhom l-obbligu li jaġixxu flimkien u jtemmu l-attakki kollha fuq il-valuri minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE u titlob li l-kwistjoni tiżdied mal-aġenda tal-laqgħa tal-mexxejja tal-Kunsill Ewropew li jmiss.

Inħeġġu lill-Kummissjoni biex tittratta bi prijorità l-proċeduri ta’ ksur li għaddejjin bħalissa kontra l-ksur mill-Ungerija tar-regoli tal-UE li jipprojbixxu r-razziżmu u d-diskriminazzjoni u tagħmel użu sħiħ mill-għodod disponibbli biex tindirizza l-ksur tal-valuri minquxa fl-Artikolu 2. Nilqgħu wkoll id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tagħti bidu għar-Regolament dwar is-Saltna tad-Dritt kontra l-Ungerija u jistennew il-passi li jmiss f’dak ir-rigward wara t-tieni ittra tal-20 ta’ Lulju. Aħna ntennu t-talba tagħna lill-Kummissjoni biex toqgħod lura mill-approvazzjoni tal-pjan nazzjonali Ungeriż taħt il-Faċilità ta’ Rkupru u Reżiljenza sakemm jiġu sodisfati l-kriterji rilevanti kollha.

Nieħdu l-opportunità biex intennu li m’hemmx post għar-razziżmu, id-diskriminazzjoni u d-diskors ta’ mibegħda fis-soċjetajiet tagħna. Nappellaw għal aktar azzjonijiet mill-Gvernijiet tal-UE u fil-livell tal-UE, inkluż kontra n-normalizzazzjoni dejjem tikber tar-razziżmu u x-xenofobija, u nissottolinjaw il-ħtieġa għal mekkaniżmu ta’ monitoraġġ u ta’ responsabbiltà biex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva tal-leġiżlazzjoni u l-politika tal-UE kontra r-razziżmu.”