L-Intelliġenza Artifiċjali (AI) hija għodda importanti fit-trasformazzjoni diġitali u mutur ewlieni tal-bidla u l-innovazzjoni. Madankollu, forom ġodda ta’ prattiki tax-xogħol jista’ jkollhom impatt differenti fuq in-nisa meta mqabbla mal-irġiel.

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea qed jappella lill-Istati Membri biex jiżguraw li n-nisa u l-irġiel jibbenefikaw b’mod ugwali mill-opportunitajiet maħluqa mill-AI f’oqsma differenti tas-suq tax-xogħol, inkluż ix-xogħol fuq pjattaforma. Miżuri bħal dawn jinkludu protezzjoni kontra riskji relatati bħar-riskju ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet li ma jkunux ċari u diskriminazzjoni algoritmika bbażata fuq is-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali.

Dawn li ġejjin huma l-miżuri ewlenin proposti lill-Istati Membri:

  • Li tieħu passi konkreti biex ittejjeb l-għarfien dwar kwistjonijiet ta’ ugwaljanza bejn is-sessi fir-riċerka u d-disinn tal-AI;
  • Biex jiġi żgurat li meta l-AI tintuża għall-ġestjoni tar-riżorsi umani, tippromwovi t-trasparenza u l-ugwaljanza bejn is-sessi, partikolarment fl-oqsma tal-pagi, it-taħriġ, l-aċċess għall-promozzjoni, u l-progressjoni tal-karriera;
  • Biex tiġi żgurata trasparenza algoritmika u biex tiġi indirizzata l-problema ta’ data tal-input preġudikata storikament fl-użu tal-AI.