Mill-bidu tal-invażjoni Russa tal-Ukrajna, l-UE u l-Istati Membri tagħha żiedu l-appoġġ tagħhom fl-assistenza umanitarja, finanzjarja u operazzjonali biex jipprovdu kenn għan-nies li jaħarbu mill-gwerra.

Riċentement, il-Kummissjoni Ewropea adottat proposta għall-Azzjoni ta’ Koeżjoni għar-Refuġjati fl-Ewropa (CARE) li jippermetti lill-Istati Membri u r-reġjuni jipprovdu appoġġ ta’ emerġenza lil nies li qed jaħarbu mill-invażjoni tar-Russja tal-Ukrajna. CARE qed jintroduċi l-flessibbiltà meħtieġa fir-regoli tal-politika ta’ Koeżjoni biex tippermetti riallokazzjoni rapida tal-fondi disponibbli għal tali appoġġ ta’ emerġenza. Barra minn hekk, il-pakkett tal-2022 ta’ €10 biljun tal-fondi tal-Assistenza għall-Irkupru għall-Koeżjoni u t-Territorji tal-Ewropa (‘REACT-EU’) jista’ jintuża wkoll biex jappoġġja proġetti li jgħinu lin-nies li jaħarbu mill-Ukrajna f’konformità mal-għan ġenerali ta’ wara l-irkupru mill-pandemija, mingħajr il-ħtieġa ta’ bidliet leġiżlattivi.

CARE se jgħin lill-Istati Membri biex jipprovdu appoġġ ta’ emerġenza fl-aċċess għal servizzi bħal akkomodazzjoni temporanja, provvisti ta’ ikel u ilma jew kura medika. Il-CARE jista’ wkoll ittejjeb il-kapaċità amministrattiva tal-Istati Membri biex jilqa’ għall-ħtiġijiet tar-refuġjati billi jappoġġja tagħmir jew persunal addizzjonali tal-infrastruttura meħtieġa biex jaqdi l-ħtiġijiet tar-refuġjati.