Ħaddiema li temporanjament jintbagħtu jaħdmu f’pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea minn issa ‘l  quddiem se jingħataw l-istess ħlas għall-istess xogħol fl-istess post. Dan taħt ftehim proviżorju li ntlaħaq bejn l-Ewro Parlamentari u l-Ministri Ewropej. 

Regolamenti Ewropej ġodda sabiex jipproteġu aħjar lil ħaddiema li jaħdmu fi stat membru ieħor kienu maqbula informalment mill-Parlament Ewropew u minn negozjaturi tal-Kunsill. Ir-regolamenti riveduti jimmiraw sabiex jassiguraw protezzjoni aħjar għal ħaddiema mibgħuta f’pajjiżi barranin u kompetizzjoni ġusta għall-kumpaniji. 

Taħt it-test maqbul, ir-regolamenti kollha dwar  il-ħlasijiet tal-pajjiż li jilqa’ lill-ħaddiema, imwaqqfa bil-liġi jew ċertu ftehim kollettivi, japplikaw għall-ħaddiema li jaħdmu barra. In-negozjaturi tal-Parlament Ewropew assiguraw li ftehim kollettivi kbar, reġjonali rappreżentattivi jew settorjali wkoll jistgħu japplikaw. 

Tisħiħ tal-kundizzjonijiet tal-ħaddiema 

Spejjeż marbutin mal-ivjaġġar u akkomodazzjoni għandhom jitħallsu minn min iħaddem u ma jitnaqqsux mis-salarji tal-ħaddiema. Min iħaddem ukoll irid jassigura li l-kundizzjonijiet tal-akkomodazzjoni  għal ħaddiema li jaħdmu barra pajjiżhom huma diċenti, u pari passu mar-regolamenti nazzjonali. 

Iż-żmien li ħaddiem jaħdem barra pajjiżu 

Iż-żmien stabbilit hu dak ta’ 12-il xahar, bil-possibbilta’ li jkun hemm estensjoni  ta’ sitt  xhur. Wara dan  il-limitu ta’ żmien, il-ħaddiem xorta se jkun kapaċi jibqa’ fl-istat membru fejn ikun mibgħut, iżda l-liġijiet kollha tax-xogħol tal-pajjiż li jilqa’ lill-ħaddiema jibdew japplikaw. 

It-trasport internazzjonali fuq l-art 

L-elementi l-ġodda tad-direttiva  riveduta se japplikaw lis-settur tat-trasport malli l-leġislazzjoni dwar is-setturi speċifiċi, inkluż il-Pakkett tal-Mobbilta’, tidħol fis-seħħ. Sadattant, il-verżjoni  tal-1996 tad-direttiva tibqa’ applikabbli. 

Meta  japplikaw ir-regolamenti l-ġodda 

L-istati membri se jkollhom sentejn żmien sabiex issir it-traspożizzjoni tar-regolamenti; iridu japplikaw ir-regolamenti l-ġodda sa tmiem il-perijodu. 

Il-passi li jmiss 

Il-ftehim proviżorju għad irid jiġi konfermat mir-rappreżentanti permanenti tal-istati membri tal-UE (COREPER) u addottat mill-Kumitat tal-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali tal-Parlament Ewropew. Qabel ma tidħol fis-seħħ, id-direttiva fi stadju ta’ abbozz trid tkun approvata formalment mill-Parlament u mill-Kunsill.