Archive for Ħarġa 205

Imnedija kampanja ta’ għarfien madwar l-Ewropa dwar sustanzi perikolużi fil-post tax-xogħol

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurta’ u s-Saħħa fil-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) nediet il-kampanja madwar l-UE 2018-19, Postijiet tax-Xogħol b'Saħħithom Jimmaniġġjaw Sustanzi Perikolużi, fl-24 ta’ April.  It-tnedija timmarka l-bidu ta’ avvenimenti u servizzi fis-sentejn li ġejjin, immirati biex jiġbdu l-attenzjoni għall-kwistjoni u jippromwovu l-aħjar…
Continue Reading

L-Ewro Parlamentari u l-Kunsill jiftiehmu dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-pagi

  Ħaddiema li temporanjament jintbagħtu jaħdmu f’pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea minn issa ‘l  quddiem se jingħataw l-istess ħlas għall-istess xogħol fl-istess post. Dan taħt ftehim proviżorju li ntlaħaq bejn l-Ewro…
Continue Reading

Soċjeta’ mingħajr ġustizzja soċjali tmut

  Jum il-Ħaddiem hi festa bi tradizzjoni partikulari ħafna għalina l-Maltin, li nbidlet maż-żmien imma li dejjem ipprovat tispira lill-ħaddiema fl-għaqda ta’ bejniethom, fil-protezzjoni reċiproka u fil-prinċipju tas-solidarjeta’.  Wieħed mill-prinċipji mħaddna minn din il-union hi l-lealta’. Union taħdem u tistinka sabiex iġġib l-għaqda u…
Continue Reading