Li nilħqu liż-żgħażagħ fejn jidħlu l-opportunitajiet tax-xogħol huwa kruċjali. Il-Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi li aktar sforzi huma meħtieġa sabiex isir kuntatt ma’ min m’għandux biżżejjed aċċess għas-suq tax-xogħol. 

Iż-żgħażagħ jistgħu biss jibbenefikaw mill-Garanzija taż-Żgħażagħ jekk jiltaqgħu mal-fornituri rilevanti. Bħalissa, inqas minn 40 fil-mija taż-żgħażagħ li mhumiex fl-Impjieg, fl-Edukazzjoni jew Taħriġ huma reġistrati mal-iskema fl-UE. Diversi attivitajiet ta’ outreach jifformaw parti importanti mill-Garanzija taż-Żgħażagħ sabiex jinkoraġġixxu lil dawk li ma jiħdux inizjattiva sabiex jirreġistraw biex jagħmlu dan. 

Fl-14 ta’ Marzu, il-Kummissjoni Ewropea stiednet lill-koordinaturi tal-Garanzija taż-Żgħażagħ kif ukoll lil koordinaturi ta’ proġetti tal-outreach finanzjati mill-Programm Ewropew dwar ix-Xogħol u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI), biex jiddiskutu kif l-outreach qed jaħdem fil-prattika. 

Abbażi tal-esperjenza tal-partijiet interessati, l-outreach jeħtieġ li jkun inkwadrat b’mod sistematiku, u li jibda minn tagħrif aħjar sabiex it-target group ikun mifhum kif ukoll biex dawk il-partijiet interessati jitlaqqgħu flimkien.