Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea (JRC) reċentement ippubblika rapport li juri li sabiex tissodisfa t-talbiet ta’soċjetà li qed tixjieħ, is-suq tax-xogħol fis-settur tas-saħħa u l-kura fit-tul tal-UE se jkollu bżonn jikber bi 11-il miljun ħaddiem bejn l-2018 u l-2030.

Fl-2018, kien hemm kważi żewġ miljun ħaddiem fil-qasam tas-saħħa u l-kura fit-tul fl-UE li jaħdmu barra l-pajjiż. Ir-rapport tal-JRC jirrakkomanda l-integrazzjoni tas-sistemi tal-migrazzjoni tax-xogħol b’konsiderazzjonijiet aktar speċifiċi għas-saħħa u sistemi ta’ kura fit-tul, filwaqt li jinżamm konformi mal-Kodiċi ta’ Prattika Globali tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.

Dan jista’ jrawwem flussi ta’ mobbiltà, b’benefiċċji għall-pajjiżi tal-oriġini u dawk fejn hemm ix-xogħol. Jiffaċilita wkoll ir-rikonoxximent tal-kwalifiki u l-attivazzjoni sħiħa tal-ħiliet tal-ħaddiema tal-UE.

Il-Kummissjoni ħadet sensiela ta’ inizjattivi biex tappoġġja lill-pajjiżi tal-UE biex jindirizzaw l-isfidi tal-popolazzjoni li qed tixjieħ u l-impatt fuq is-setturi tas-saħħa u tal-kura fit-tul, inklużi l-ewwel passi lejn Unjoni Ewropea tas-Saħħa. Inizjattivi oħra tal-Kummissjoni huma l-Green Paper reċenti dwar ix-Xjuħija u l-Pjan ta’ Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li se jitnieda dalwaqt.

Aqra r-rapport sħiħ hawn.