Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa tinsab fil-fażi finali tagħha, wara l-iskambji ta’ tmiem il-ġimgħa li għadda dwar l-abbozz preliminari ta’ proposti dwar it-temi kollha.

Il-Plenarja u d-disa’ Gruppi ta’ Ħidma bdew jaħdmu fuq il-proposti finali tal-Konferenza f’laqgħa li saret fil-25–26 ta’ Marzu fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu b’xi parteċipanti online.

Abbozzi preliminari, imħejjija mill-Presidenti u l-kelliem taċ-ċittadini u assistiti mis-Segretarjat Komuni, ġew diskussi mill-membri kollha tal-Plenarja: iċ-ċittadini, il-MPE, il-membri parlamentari nazzjonali, ir-rappreżentanti tal-Kunsill, il-Kummissjoni, l-imsieħba soċjali, is-soċjetà ċivili u r-rappreżentanti tal-awtoritajiet lokali u reġjonali.

Dawn l-abbozzi kienu prinċipalment ibbażati fuq rakkomandazzjonijiet mill- Panels taċ-Ċittadini Ewropej u l-panels nazzjonaliideat miġbura permezz tal-Pjattaforma Diġitali Multilingwi, kif ukoll kontributi mid-dibattiti fis-sessjonijiet Plenarji u tal-Grupp ta’ Ħidma.

Waqt li ppreżentaw il-ħidma tal-Gruppi ta’ Ħidma tal-Parlament Ewropew, il-Membri enfasizzaw li anke l-proposti taċ-ċittadini l-aktar ambizzjużi għandhom jittieħdu bis-serjetà u wiegħdu li jiddefendu x-xogħol siewi mwettaq miċ-ċittadini Ewropej fi ħdan il-proċess tal-Konferenza. F’konformità mar-rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini, ħafna MPE appellaw għal politiki Ewropej aktar b’saħħithom f’oqsma bħas-saħħa, il-politika barranija, iż-żgħażagħ, l-edukazzjoni u l-kultura. Skont xi wħud, l-Ewropa trid issir aktar ambizzjuża u tkun minn ta’ quddiem fil-konnettività diġitali, u għandha tappoġġja lill-SMEs tagħha, skont oħrajn.

Il-biċċa l-kbira tal-MPE enfasizzaw li Unjoni Ewropea aktar b’saħħitha hija wkoll kapaċi tindirizza aħjar il-gwerra fl-Ukrajna. Xi wħud appellaw l-invażjoni Russa mument kruċjali għall-futur tal-Ewropa, filwaqt li oħrajn appellaw biex l-UE tkun armata aħjar kontra l-kriżijiet fil-futur.

Ir-reġistrazzjonijiet tal-laqgħat tal-Grupp ta’ Ħidma huma disponibbli fuq iċ-Ċentru Multimedjali tal-Parlament. Tista’ terġa’ ssegwi s-sessjonijiet tal-Plenarja permezz tal-links li ġejjin:


Il-passi li jmiss

Is-sessjoni plenarja li jmiss hija skedata fit-8 u d-9 ta’ April fi Strasburgu, fejn il-Gruppi ta’ Ħidma se jippreżentaw il-proposti kkonsolidati tagħhom. Il-Plenarja hija mistennija tressaq il-proposti finali tagħha b’kunsens lill-Bord Eżekuttiv lejn l-aħħar ta’ April, sabiex ir-rapport finali jkun jista’ jintbagħat lill-Presidenti tal-istituzzjonijiet tal-UE fid-9 ta’ Mejju fi Strasburgu.