Fl-14 ta’ Marzu, il-ministri tal-impjiegi u l-affarijiet soċjali fil-Kunsill tal-UE qablu dwar proposta fuq Direttiva tal-UE li għandha l-għan li ttejjeb il-bilanċ bejn is-sessi fost id-diretturi mhux eżekuttivi tal-kumpaniji.

Permezz ta’ din id-direttiva, l-UE qed tfittex li tikseb rappreżentanza aktar bilanċjata tal-irġiel u n-nisa fil-bordijiet tal-kumpaniji.

Għalkemm sar progress lejn ugwaljanza akbar bejn is-sessi fil-bordijiet korporattivi, dan il-progress għadu bil-mod u irregolari bejn l-istati membri. F’Ottubru 2021, 30.6% biss tal-membri tal-bordijiet u 8.5% biss tal-presidenti tal-bordijiet kienu nisa.

Id-Direttiva proposta dwar in-Nisa fil-Bordijiet tintroduċi proċedura miftuħa u trasparenti għall-kumpaniji elenkati tal-UE biex jilħqu minimu ta’ 40% tal-pożizzjonijiet tagħhom ta’ direttur mhux eżekuttiv jew 33% tal-pożizzjonijiet kollha tal-membri tal-bord, okkupati minn nisa, sal-2027.

Iż-żieda fil-proporzjon ta’ nisa f’pożizzjonijiet ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet ekonomiċi mistennija jkollha effetti sekondarji pożittivi fl-ekonomija kollha. Barra minn hekk, meta wieħed iqis li madwar 60% tal-gradwati universitarji ġodda fl-UE huma nisa, dan jippermetti wkoll li numru kbir ta’ nisa bi kwalifiki għolja fl-Ewropa jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom.

Il-proposta issa trid tiġi negozjata mill-Kunsill tal-UE u l-Parlament Ewropew.