Intlaħaq ftehim li jobbliga lill-kumpaniji multinazzjonali jiddikjaraw pubblikament liema taxxi jħallsu f’kull pajjiż tal-UE. Dan sar wara ħames snin ta’ tkaxkir tas-saqajn minn xi gvernijiet tal-Istati Membri.

Il-ftehim milħuq bejn in-negozjaturi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jistabbilixxi regoli li jeħtieġu kumpaniji multinazzjonali u s-sussidjarji tagħhom bi dħul annwali ta’ aktar minn €750 miljun, u li huma attivi f’aktar minn pajjiż wieħed, biex jippubblikaw u jagħmlu aċċessibbli l-ammont ta’ taxxi li jħallsu f’kull stat membru. L-informazzjoni teħtieġ ukoll li tkun disponibbli fuq l-internet, bl-użu ta’ mudell komuni, u f’format li jinqara mill-magni.

Biex tiffaċilita l-użu tal-informazzjoni pprovduta u żżid it-trasparenza, id-data pprovduta tkun trid tinqasam f’oġġetti speċifiċi, inkluż in-natura tal-attivitajiet tal-kumpanija, in-numru ta’ impjegati full-time, l-ammont ta’ profitt jew telf qabel it-taxxa, l-ammont ta’ taxxa fuq id-dħul akkumulat u mħallas, u qligħ akkumulat.

Sussidjarji jew fergħat li jaqgħu taħt il-limitu tad-dħul se jkunu meħtieġa jirrapportaw ukoll jekk jitqiesu li jeżistu biss biex jgħinu lill-kumpanija tevita r-rekwiżiti tar-rappurtar. Xi dispożizzjonijiet jippermettu lok għal manuvra għal kumpaniji multinazzjonali li jkunu temporanjament eżentati minn xi rekwiżiti ta’ rappurtar, iżda dawn huma limitati ħafna.

Ir-rapporti dwar it-trasparenza tat-taxxa għandhom jestendu wkoll għal-lista tal-UE ta’ ġurisdizzjonijiet li mhux qed jikkooperaw għal skopijiet ta’ taxxa barra l-UE (pajjiżi fuq l-hekk imsejħa listi ‘suwed’ u ‘griżi’ tal-UE). Għalkemm il-MPE riedu dispożizzjonijiet aktar b’saħħithom biex jindirizzaw il-bidla tal-profitt f’tax havens barra l-UE, ir-regoli l-ġodda xorta jitfgħu ftit dawl fuq it-taxxi li jintilfu f’dawn it-tax havens.

It-test issa jeħtieġ li jiġi approvat mill-Kumitati għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Affarijiet Legali u l-Parlament kollu kemm hu, kif ukoll il-Kunsill. Il-vot fil-plenarja mistenni wara l-vaganzi tas-sajf.