Fl-UE, jeżistu differenzi kbar bejn l-Istati Membri fil-protezzjoni tal-ħaddiema bi ftehim kollettiv u l-livell tal-pagi minimi. Dan huwa wkoll l-effett tal-mudelli differenti tas-suq tax-xogħol fl-Istati Membri.

Filwaqt li rrispettat dawn id-differenzi, il-Kummissjoni Ewropea kienet ipproponiet f’Ottubru Direttiva dwar pagi minimi adegwati fl-UE, li tistabbilixxi qafas proċedurali biex tippromwovi protezzjoni aħjar u aktar effettiva tal-paga minima fl-Istati Membri kollha.

Dan ix-xahar, il-Kunsill tal-UE qabel li jkompli jinnegozja mal-Parlament Ewropew dwar il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea. Il-proposta hija maħsuba wkoll biex tippromwovi n-negozjar kollettiv dwar l-iffissar tal-pagi u ttejjeb l-aċċess effettiv għall-protezzjoni tal-paga minima ta’ dawk il-ħaddiema li huma intitolati għal paga minima.

Sabiex tiġi promossa l-adegwatezza tal-pagi minimi statutorji u b’hekk jinkisbu kundizzjonijiet tax-xogħol u l-għajxien deċenti, l-Istati Membri b’pagi minimi statutorji għandhom il-kompitu li jistabbilixxu qafas proċedurali biex jistabbilixxu u jaġġornaw dawn il-pagi minimi skont sett ta’ kriterji ċari u stabbli. Il-pagi minimi statutorji se jiġu aġġornati b’mod regolari u f’waqtu.