Fis-7-9 ta’ Jannar, il-Panel taċ-Ċittadini Ewropej dwar “Tibdil fil-klima, ambjent/saħħa” se jressaq ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa.

Ix-xogħol tal-Panel fi tmiem il-ġimgħa se jkun ospitat fil-kampus tal-Kulleġġ tal-Ewropa f’Natolin (Varsavja, il-Polonja) filwaqt li l-laqgħat plenarji ta’ nhar il-Ġimgħa u l-Ħadd se jsiru fil-Palazz tal-Kultura u x-Xjenza f’Varsavja. Madwar 200 membru tal-panel mill-Istati Membri kollha, se jiddeċiedu dwar ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom għall-futur tal-Ewropa. Se jibnu fuq ix-xogħol li sar f’żewġ sessjonijiet preċedenti, li saru fi Strasburgu bejn l-1 u t-3 ta’ Ottubru u online bejn id-19 u l-21 ta’ Novembru. Dawn se jiffokaw fuq is-suġġetti li ġejjin: modi ta’ għajxien aħjar; nipproteġu l-ambjent u s-saħħa tagħna; direzzjoni mill-ġdid tal-ekonomija u l-konsum tagħna; lejn soċjetà sostenibbli; u li ħadd ma jibqa’ lura.

Tista’ ssib l-informazzjoni rilevanti kollha, inkluż l-aħħar rapport dwar ix-xogħol tal-Panel, fuq il-paġna web apposta tal-Panel 3. L-abbozz tal-aġenda huwa disponibbli hawn.

Bordijiet taċ-Ċittadini Ewropej fid-dawl tas-sitwazzjoni tal-COVID-19 li qed tevolvi

Il-prattika stabbilita tal-Bord Eżekuttiv tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija li jieħu parir mill-istituti msieħba fuq il-post, kif ukoll mill-awtoritajiet lokali jew nazzjonali, biex jiddeċiedi jekk il-Bordijiet għandhomx jimxu ’l quddiem jew jiġu posposti fid-dawl tal-COVID-19.

F’Diċembru li għadda, il-Bord Eżekuttiv iddeċieda li jżomm is-sessjoni tal-Panel 3 bil-parteċipanti fiżikament preżenti, b’rispett sħiħ tal-miżuri tas-saħħa li hemm fis-seħħ fil-Polonja. Biex ikun żgurat li l-membri tal-panel kollha jkunu jistgħu jieħdu sehem, se jkunu disponibbli faċilitajiet hybrid. Kif kien il-każ għal-laqgħa tal-Panel li saret f’Firenze f’Diċembru 2021, il-parteċipanti u dawk biss li huma imlaqqma għal kollox se jitħallew ikunu jkunu fiżikament preżenti.

Fl-istess ħin, il-Bord Eżekuttiv iddeċieda li jipposponi l-laqgħa tal-Bord li oriġinarjament kienet prevista li ssir f’Maastricht (l-Olanda) bejn l-14 u s-16 ta’ Jannar, sakemm il-kundizzjonijiet tas-saħħa pubblika u l-miżuri fis-seħħ jippermettu li l-laqgħa tal-Panel tkompli.

Il-laqgħat tal-Panels li jinkludu l-200 membru tal-panel se jiġu trasmessi live fuq il-Pjattaforma Diġitali Multilingwi tal-Konferenza, kif ukoll fuq iċ-Ċentru Multimedjali tal-Parlament (il-Ġimgħa u l-Ħadd) fejn se jkunu disponibbli wkoll verżjonijiet irrekordjati.