Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni approva l-programm tal-ġenerazzjoni li jmiss ta’ Erasmus+, fejn ippropona sett dettaljat ta’ miżuri biex jelimina l-ostakli ekonomiċi, soċjali u kulturali kollha u jħalli aktar  nies biex jieħdu sehem fi skemi differenti tal-mobbilta’ għat-tagħlim. 

L-Ewro Parlamentari staqsew lill-Kummissjoni Ewropea u lill-aġenziji nazzjonali tal-Erasmus biex ifasslu qafas Ewropew għall-inklużjoni u jiżviluppaw strateġiji nazzjonali għall-inklużjoni. Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu l-addattament tal-fondi għall-ħtiġiet tal-parteċipanti u, partikularment, appoġġ finanzjarju għall-mobbilta’, billi jkunu aġġustati l-għotjiet ta’ kull xahar u l-verifika regolari tal-ispejjeż tal-għajxien. 

Appoġġ speċjali għall-mobbilta’ ta’ nies b’inqas opportunitajiet ukoll iridu jkunu previsti u jinkludu t-taħriġ fil-lingwa, appoġġ amministrattiv jew opportunitajiet fit-tagħlim elettroniku. 

Is-sħubiji ġodda fuq skala żgħira li huma proposti jippermettu lill-organizzazzjonijiet b’inqas esperjenza  jew kapaċita’ operattiva żgħira biex jipparteċipaw fil-programm, speċjalment organizzazzjonijiet li jaħdmu direttament ma’ persuni żvantaġġjati. 

L-Ewro Parlamentari wkoll jallokaw mill-ġdid il-budget lil elementi differenti fil-programm, joffru l-għażla lill-istaff fl-edukazzjoni bikrija, atleti żgħażagħ u coaches tal-isport biex jipparteċipaw fi skemi tal-mobbilta’. Skambji fl-edukazzjoni  vokazzjonali, speċjalment f’reġjuni mal-fruntieri, ukoll qed jingħataw il-prijorita’ fi programm ġdid, bil-budget tiegħu wkoll jiżdied fit-test approvat. 

L-Ewro Parlamentari jipproponu aktar sinerġiji ma’ programmi ta’ fondi Ewropej oħrajn, ħalli l-ko-finanzjament ikun jista’ jiġi wżat biex jikkumplimenta għotjiet, trasport, spejjeż tal-għajxien għal studenti  żvantaġġjati li jkunu aġġustati skont  il-ħtieġa jew biex jiffinanzjaw proġetti ġodda.