F’riżoluzzjoni approvata b’41 vot favur, xejn kontra u 4 astensjonijiet, il-Kumitat tas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jenfasizza li dritt effettiv għat-tiswija tal-prodotti.

Il-MPE jgħidu fit-test li “dritt għat-tiswija” xieraq għandu jagħti lill-industrija u lill-konsumaturi aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni mingħajr ħlas.

Rigward l-apparat diġitali, l-MEPs jargumentaw li “l-aġġornamenti tas-software iridu jkunu disponibbli għal perjodu minimu ta’ żmien”, u l-konsumaturi jitolbu li jkunu infurmati bis-sħiħ fil-ħin tax-xiri dwar id-disponibbiltà tal-aġġornamenti. Dawn m’għandhomx iwasslu għal prestazzjoni mnaqqsa ta’ pereżempju, smartphones.

Prattiki li jirrestrinġu bla bżonn id-dritt għal tiswija jew iwasslu biex il-prodott ma jibqax jista’ jintuża jistgħu jitqiesu bħala “prattiċi kummerċjali inġusti” u elenkati sew fil-liġi tal-UE.

Inċentivi għall-konsumaturi biex jagħżlu t-tiswija minflok is-sostituzzjoni

Miżuri biex jimmotivaw lill-konsumaturi biex jagħżlu t-tiswija minflok is-sostituzzjoni huma meħtieġa wkoll, skont il-MPE. Dawn jistgħu jinkludu l-obbligu li jiġi pprovdut oġġett ta’ sostituzzjoni għat-tul ta’ tiswija għal ċerti prodotti, l-estensjoni tal-garanziji u l-għoti ta’ bonuses għall-konsumaturi li jagħżlu li jsewwu.

Proposti oħra jinkludu:

rekwiżiti biex il-prodotti jiġu ddisinjati biex ikunu fit-tul u msewwija b’mod sikur, u l-partijiet tagħhom jitneħħew faċilment;

  • regoli armonizzati għall-informazzjoni tal-konsumatur fil-punt tal-bejgħ, inklużi “punteġġi ta’ tiswija”, ħajja stmata, spare parts, servizzi ta’ tiswija, kif ukoll id-disponibbiltà ta’ aġġornamenti tas-software;
  • mekkaniżmu konġunt possibbli ta’ responsabbiltà manifattur-bejjiegħ;
  • l-introduzzjoni ta’ rekwiżiti ta’ durabilità u tiswija f’Direttiva futura dwar l-Ekodisinn.

Il-passi li jmiss

L-abbozz ta’ riżoluzzjoni għandu jiġi vvutat mill-MPE fis-sessjoni plenarja ta’ April. Il-Parlament enfasizza f’diversi każijiet l-importanza tad-dritt għat-tiswija għall-konsumaturi bħala pilastru ewlieni tal-aġenda tal-Ekonomija Ċirkolari fil-qafas tal-Patt Ekoloġiku tal-UE. Il-Kummissjoni ħabbret li se tressaq proposta li temenda d-Direttiva dwar il-Bejgħ ta’ Oġġetti u li qed tikkunsidra li tippreżenta proposta leġiżlattiva separata dwar id-dritt għat-tiswija matul it-tielet kwart tal-2022.

Skont stħarriġ tal-Ewrobarometru, 79% taċ-ċittadini tal-UE jaħsbu li l-manifatturi għandhom ikunu meħtieġa jagħmluha aktar faċli biex isewwi l-apparat diġitali jew jissostitwixxu l-partijiet individwali tagħhom, u 77% jippreferu jsewwu l-apparat tagħhom milli jibdluhom.