Archive for Ħarġa 436

Ftehim għal żero emissjonijiet ta’ karozzi u vannijiet ġodda fl-2035

In-negozjaturi tal-UE kisbu ftehim mal-istati membri dwar il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni biex tintlaħaq mobilità fit-toroq b’emissjonijiet żero sal-2035 (mira għall-flotta kollha tal-UE biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 prodotti minn karozzi ġodda tal-passiġġieri…
Continue Reading

Għajnuna mill-UE lis-setturi tal-kultura u l-kreattività f’Malta

F’konformità mal-motto tagħha ‘Magħqudin fid-Diversità, id-diversità kulturali u lingwistika huma fil-qalba tal-Unjoni Ewropea. Is-setturi kulturali u kreattivi jammontaw għal madwar tal-prodott gross domestiku tiegħu. L-industriji Ewropej tal-films u awdjoviżivi (inklużi…
Continue Reading