F’konformità mal-motto tagħha ‘Magħqudin fid-Diversità, id-diversità kulturali u lingwistika huma fil-qalba tal-Unjoni Ewropea. Is-setturi kulturali u kreattivi jammontaw għal madwar 4.2% tal-prodott gross domestiku tiegħu. L-industriji Ewropej tal-films u awdjoviżivi (inklużi x-xandir u ċ-ċinema) jippromwovu l-lingwa u l-kultura Ewropej madwar id-dinja.

Ewropa Kreattiva hija l-programm ta’ finanzjament ewlieni tal-Kummissjoni Ewropea li jappoġġja s-setturi tal-kultura u tal-midja. Bejn l-2021 u l-2027, il-programm għandu baġit ta’ €2.44 biljun.

Ewropa Kreattiva tippromwovi l-kooperazzjoni, l-innovazzjoni u l-kollaborazzjoni fil-livell Ewropew. Dan il-programm jippermetti lill-kumpaniji, artisti u kreaturi madwar dixxiplini differenti jsibu modi innovattivi biex jilħqu udjenzi ġodda, jirċievu jew jipprovdu taħriġ, jiżviluppaw scripts, jiżviluppaw films u jittraduċu wkoll ix-xogħol tagħhom.

Il-programm ikopri firxa wiesgħa ta’ setturi kulturali, inklużi l-mużika, l-arkitettura, il-kotba u l-pubblikazzjoni.

Servizzi Ewropej f’Malta (SEM) hija aġenzija tal-gvern li sservi bħala bieb għal servizzi relatati mal-UE. Għal aktar informazzjoni dwar il-programm Ewropa Kreattiva jew kwalunkwe materja oħra relatata mal-UE, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-SEM fuq 2200 3300 jew info.sem@gov.mt.