Archive for Ħarġa 399

Sorsi ġodda ta’ dħul għall-Baġit tal-UE m’għandhomx ikollhom impatt negattiv fuq il-konsumaturi u l-vulnerabbli

Is-sorsi ġodda ta’ dħul biex jiffinanzjaw il-fond ambizzjuż ta’ €800 biljun tal-UE għall-irkupru mill-koronavirus m’għandhomx ikollhom impatt negattiv fuq il-konsumaturi u l-gruppi vulnerabbli. Dan intqal f’abbozz ta’ opinjoni mħejjija mil-Kumitat…
Continue Reading

Il-MPE jitolbu projbizzjoni tal-bejgħ tal-passaporti u regoli stretti fuq golden visas

Abbozz ta’ rapport ta’ inizjattiva leġiżlattiva jistabbilixxi firxa ta’ miżuri biex jiġu indirizzati l-problemi marbuta maċ-ċittadinanza u r-residenza permezz ta’ skemi ta’ investiment”. Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern approva…
Continue Reading