Archive for Ħarġa 342

Pjan biex l-intrapriżi żgħar u medji jirkupraw mill-Covid-19

Il-Parlament Ewropew sejjaħ għal miżuri biex jgħinu lill-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) jindirizzaw il-kriżi u l-isfidi doppji tad-diġitalizzazzjoni u d-dekarbonizzazzjoni. L-appell sar f’rapport li jenfasizza l-ħtieġa li tiġi aġġornata l-istrateġija…
Continue Reading