Il-Parlament Ewropew sejjaħ għal miżuri biex jgħinu lill-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) jindirizzaw il-kriżi u l-isfidi doppji tad-diġitalizzazzjoni u d-dekarbonizzazzjoni.

L-appell sar f’rapport li jenfasizza l-ħtieġa li tiġi aġġornata l-istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea għall-SMEs fid-dawl tal-kriżi Covid-19 filwaqt li tinżamm l-enfasi fuq l-avvanz tat-transizzjoni lejn ekonomija b’ruħ soċjali, li tkun ekonomikament u ambjentalment reżiljenti kif ukoll kompetittiva.

Il-MPE appellaw għall-allinjament tal-Istrateġija tal-SMEs mal-Istrateġija Industrijali, l-Istrateġija Ewropea tad-Data u l-Green Deal Ewropew, biex jinvolvu u jappoġġjaw b’mod attiv l-SMEs kollha fit-transizzjoni doppja.

Hekk kif l-SMEs jitilfu r-riżorsi meħtieġa biex jiffaċċjaw ħtiġijiet burokratiċi kumplessi, l-eċċess tal-piż amministrattiv u regolatorju qed ifixkel il-kapaċità tagħhom li jirnexxu, qalu l-MPE, li laqgħu l-impenn tal-Kummissjoni Ewropea għal prinċipju ta’ “one in-one out” u talbu li jitwaqqfu pjani b’miri konkreti għal regolamentazzjoni u simplifikazzjoni aħjar.

Likwidità u finanzjament għall-SMEs

Il-MPE enfasizzaw il-ħtieġa immedjata li terġa’ tinkiseb il-likwidità tal-SMEs biex jiġi żgurat il-funzjonament bażiku tagħhom, u wissew li l-futur tagħhom wara l-Covid-19, b’mod partikolari tal-mikro-intrapriżi minħabba d-dgħjufijiet strutturali tagħhom, tkun tiddependi fuq teħid ta’ deċiżjonijiet malajr, finanzjament adegwat u disponibbiltà ta’ likwidità. Il-MPE esprimew tħassib rigward id-diffikultajiet fl-aċċess għal-linji ta’ finanzjament tal-Bank tal-Investiment Ewropew li jiffaċċjaw il-biċċa l-kbira tal-SMEs, parzjalment minħabba nuqqas ta’ għarfien, iżda wkoll bil-mod u l-kumplessità eċċessiva tal-proċeduri u l-kriterji ta’ eliġibbiltà. Huma żiedu li l-investimenti fl-innovazzjoni għandhom jagħtu prijorità lill-ekosistemi li jinkludu l-SMEs.

Il-MPE kienu mħassba ħafna li setturi bħat-turiżmu, l-ospitalità, il-kultura, il-kreattività, it-trasport, il-fieri tal-kummerċ u s-setturi tal-avvenimenti, li fil-biċċa l-kbira huma komposti minn SMEs, intlaqtu l-agħar mill-kriżi COVID-19. Huma sostnew li għandu jkun hemm rilassament temporanju tar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat, speċjalment għal dawk l-SMEs li jinsabu fl-aktar territorji periferali.

Il-kummerċ elettroniku u d-diġitalizzazzjoni

Il-kriżi tal-COVID-19 imbuttat lill-SMEs lejn teknoloġiji innovattivi, modi ġodda ta’ kif jorganizzaw ix-xogħol tagħhom u mudelli ta’ negozju diġitali bħall-kummerċ elettroniku, l-ekonomija komuni u x-xogħol mill-bogħod, qalu l-MPE. Żiedu li l-Istati Membri għandhom jiżviluppaw inizjattivi pilota biex jaċċelleraw l-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet ta’ kummerċ elettroniku mill-SMEs.

Sfond

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Strateġija tal-SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali” ġiet ippubblikata fl-10 ta ‘Marzu 2020, ġurnata qabel ma l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ħarġet it-twissija ta’ pandemija. Minn dakinhar, il-kriżi ekonomika għamlet reviżjoni tal-istrateġija meħtieġa, qalu l-MPE.

B’kollox hemm madwar 24 miljun SME fl-UE li jirrappreżentaw is-sinsla tal-ekonomija u jiġġeneraw aktar minn nofs il-prodott domestiku gross tal-UE waqt li qabel il-pandemija kienu jimpjegaw madwar 100 miljun ħaddiem.