Archive for Ħarġa 314

Hemm bżonn ta’ pakkett ta’ irkupru ta’ €2 triljun biex il-COVID-19 tiġi indirizzata

  Hemm bżonn ta’ pakkett ta’ irkupru ta’ €2 triljun biex il-COVID-19 tiġi indirizzata F’resoluzzjoni dwar ir-reviżjoni tal-baġittal-UE wara l-2020 u l-pjan ta’ rkupru ekonomiku, il-MPE talbu pakkett b’saħħtu, iffokat…
Continue Reading

Europass ġdid għall-istudenti u l-ħaddiema

  Hekk kif l-Ewropa bdiet it-triq it-twila għall-irkupru minn COVID-19, fl-1 ta’ Lulju 2020, il-Kummissjoni Ewropea nediet Europass ġdid u modern. Il-Europass il-ġdid se jipprovdi għodod utli u tagħrif lill-istudenti u lill-ħaddiema, biex jgħinuhom imexxu l-karriera tagħhom f’dinja dejjem mgħaġġla.  Bil-Europass il-ġdid, l-istudenti u l-ħaddiema madwar l-Ewropa jistgħu jirreġistraw u joħolqu profil ġdid biex jelenkaw il-ħiliet, il-kwalifiki, l-interessi u l-esperjenzi kollha. Min se jkun qed juża l-Europass se jirċievi suġġerimenti addattati għal korsijiet u mpjiegi (permezz tal-EURES - il-Portal Ewropew għall-Mobbiltà tax-Xogħol) fil-portafoll tagħhom.  Jekk iridu japplikaw għal opportunitajiet, l-utenti  jistgħu jippreparaw CVs u ittri ta’ introduzzjoni bl-użu tal-online editor il-ġdid. Jistgħu wkoll jagħżlu li jżidu files (dokumenti, diploma u ritratti) għal librerija personali sabiex l-informazzjoni u d-dokumenti tagħhom ikunu disponibbli kollha f’post sikur. L-utenti wkoll jistgħu jibgħatu link dwar il-profil tagħhom lil min iħaddem, lil min jirrekluta u lil servizzi dwar l-impjiegi għal pariri u appoġġ fuq il-karrieri tagħhom.  Minbarra għodod ġodda, l-istudenti u l-ħaddiema madwar l-Ewropa wkoll jistgħu jaċċessaw informazzjoni relevanti dwar it-tagħlim u x-xogħol fl-Ewropa inkluż links għal servizzi nazzjonali provduti minn stati membri.   …
Continue Reading

It-trasformazzjoni f’diversi setturi ekonomiċi hija t-triq ‘il quddiem għal Malta

  Il-bidla hija proċess neċessarju li jsir aktar kruċjali f’xenarju wara li tkun għaddiet xi kriżi.  F’intervista ma’ Voice of the Workers, l-ekonomista JP Fabri jgħid li l-element ta’ trasformazzjoni huwa wieħed minn diversi pilastri li l-pajjiż għandu jibni viżjoni għall-futur. Hu stqarr li meta nitkellmu fuq trasformazzjoni rridu naraw kif dan il-pajjiż ikompli fil-mixja li dan il-pajjiż dejjem kellu mill-Indipendenza sal-lum biex stabbilixxa setturi ekonomiċi ġodda.   Hu qal li bħala pajjiż għandna bżonn mentalità biex dejjem inkomplu nittrasformaw ruħna. Dan għandu jsir f’numru ta’ setturi, fosthom, fis-settur pubbliku fejn irridu naraw kif it-twassil tas-servizzi jkunu diġitali. JP Fabri saħaq dwar l-importanza li l-imsieħba soċjali, in-negozji, il-Gvern, l-Oppożizzjoni u l-poplu ġenerali jingħaqdu flimkien sabiex titfassal viżjoni mibnija fuq it-talent, it-transizzjoni, it-teknoloġija u t-titjib fil-kwalità.  JP Fabri daħal iżjed fid-dettall fuq il-bidliet li għandhhom isiru. Hu jagħti importanza lit-talent Malti u lill-edukazzjoni.  Għall-ekonomista, it-teknoloġija huwa pilastru kruċjali ħafna.  Dwar it-transiżżjoni, JP…
Continue Reading