Archive for Ħarġa 297

Inpoġġu liċ-ċittadini fiċ-ċentru tat-teħid tad-deċiżjonijiet

  Id-djalogu soċjali huwa ċentrali għat-teħid tad-deċiżjonijiet, għax jassigura li l-opinjonijiet u l-esperjenzi taċ-ċittadini jikkontribwixxu direttament għat-ratifikazzjoni tal-liġijiet madwar l-UE u  fi ħdan l-istati membri tagħha. Permezz tad-djalogu soċjali, iċ-ċittadini jistgħu…
Continue Reading

L-effetti tat-tluq tar-Renju Unit mill-UE fuq Malta u lil hinn

  Mill-1 ta’ Frar 2020, ir-Renju Unit ma baqax membru tal-Unjoni Ewropea iżda bdiet perjodu ta’ tranżizzjoni li jintemm fl-aħħar ta’ din is-sena. F’dan il-perjodu, iż-żewġ naħat iridu jinnegozjaw u fuq kollox jaqblu fuq ir-relazzjoni wara l-1 ta’ Jannar li ġej.  Dr. Philip von  Brockdorff, il-Kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fl-Università ta’  Malta, f’intervista li saritlu minn Voice of the Workers, fisser li huwa diffiċli ħafna biex wieħed jipprevedi x’jistgħu…
Continue Reading

L-effetti psikoloġiċi tal-Coronavirus waslu f’Malta qabel il-virus innifsu

  Il-Coronavirus ilu magħ fil-moħħ tagħna. Dan il-virus tant qajjem sensazzjoni mad-dinja kollha (anki f’Malta), sforz il-media, li neffaħnih iżżejjed.  Bħalissa hemm linja sottili ħafna bejn l-isteriżmu, jew l-inkwiet esaġerat, u x-xjenza. Hemm ukoll linja sottili ħafna bejn ix-‘xjenza’ kif rappurtata fuq Facebook u x-xjenza attwali tal-awtoritajiet. Fix-xena internazzjonjali qed…
Continue Reading