Archive for Ħarġa 289

L-arti fl-era diġitali

  L-arti u t-teknoloġija dejjem kienu relatati ma’ xulxin. L-espressjoni artistika kienet faċilitata grazzi għall-innovazzjoni teknoloġika li għamlitha possibbli għall-artisti jew biex jaddattaw it-teknoloġiji għal skopijiet oħrajn, jew biex jivvintawhom bħala mod biex  irawwem il-proċess kreattiv. …
Continue Reading