Archive for Ħarġa 264

Enerġija mir-riħ u mix-xemx għall-ġenerazzjoni tal-elettriku: azzjoni sinifikanti meħtieġa jekk iridu jintlaħqu l-miri Ewropej

Bejn l-2005 u l-2017, is-sehem tal-enerġija li tiġġedded fil-ġenerazzjoni tal-elettriku fl-UE irdoppja, minn  madwar 15 fil-mija għal kważi 31 fil-mija. Ir-raġuni prinċipali għal dan it-tkabbir kienet iż-żieda fil-qawwa fotovoltajika mir-riħ u x-xemx.  Permezz…
Continue Reading

Ir-responsabbilta’ politika u l-kultura tar-riżenji li ma teżistix

  Il-kontabbilta’ u r-responsabbilta’ politika huma l-essenza tad-demokrazija. Il-kontabbilta’ hija r-responsabbilta’ ta’ dawk kollha li jeżerċizzaw l-awtorita’ fejn hemm numru ta’ responsabbiltajiet li huma delegati.   Wieħed mill-aktar prinċipji bażiċi u fundamentali ta’ soċjeta’…
Continue Reading