Archive for Issue 232

Il-Parlament jesiġi għal vetturi iżjed nodfa fit-toroq Ewropej sal-2030

  Fl-abbozz ta’ liġi, l-Ewro Parlamentari pproponew li jgħollu l-mira għat-tnaqqis ta’ fl-emissjonijiet tal-karozzi madwar l-Ewropa għal karozzi ġodda sal-2030 b’40 fil-mija (meta mqabbel mat-30 fil-mija tal-Kummissjoni Ewropea; sena  ta’…
Continue Reading

Il-konsultazzjoni maċ-ċittadini: l-aħħar avveniment mal-Prim Ministru

Il-konsultazzjonijiet maċ-ċittadini bit-tema “Għid tiegħek dwar l-Ewropa” se jiġu fi tmiemhom fid-9 ta’ Novembru b’avveniment li se jara l-parteċipazzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat. L-avveniment, is-seba’ mis-serje, se jiffoka fuq ir-rispons li ntlaqa’ matul il-konsultazzjonijiet preċedenti…
Continue Reading

Mit-taħwid fid-Dipartimenti tal-Gvern qed ibati ċ-ċittadin

Sitwazzjoni tal-biki dwar każ soċjali li suppost m’għandux jiġi trattat b’mod umiljanti f’ekonomija li suppost sejra tajjeb.  Voice of the Workers iltaqa’  ma’ post fuq Facebook mingħand persuna li qed tiddispra għax flok sabet l-għajnuna u l-wens, sabet aktar tfixkil u frustrazzjoni.  Il-każ jikkonċerna mara…
Continue Reading

Il-ħruġ mix-xena ta’ Angela Merkel se jkun ta’ detriment għall-Ewropa f’dan iż-żmien instabbli

L-aħbar li Angela Merkel se twarrab minn mexxej tal-Partit Demokristjan fil-Ġermanja ħasdet lil ħafna politiċi u osservaturi internazzjonali.   Se jkun hemm ġenerazzjoni ta’ Ġermaniżi li se jdumu ma jaċċettaw il-politika Ġermaniża mingħajr Angela Merkel.…
Continue Reading