Archive for Ħarġa 229

Ewropa li taħdem: iċ-ċittadini Ewropej jistennew aktar azzjoni fuq livell Ewropew fil-futur

L-aħħar tagħrif mill-uffiċċju tal-istatistika tal-UE jikkonferma li, aktar minn nuqqas ta’ fiduċja fl-UE biex taħdem, iċ-ċittadini Ewropej jistennew  lill-UE biex tagħmel aktar biex tindirizza t-tħassib prinċipali tagħhom.  Il-Parlament Ewropew ilu…
Continue Reading

Kunsiderazzjonijiet etiċi u soċjali dwar id-diġitizzazzjoni

Irridu nammettu li qed ngħixu fi żminijiet ta’ sfidi, hekk kif l-andament tal-bidla teknoloġika issa qed tkun karatterizzata b’taħlita ta’ innovazzjonijiet u applikazzjonijiet teknoloġiċi fosthom, id-diġitizzazzjoni, ir-robotika u n-nanotechnology.  Hemm ħafna x’nistgħu…
Continue Reading

Ħtieġa li l-paga tal-ħaddiema Maltin tkun salvagwardjata u mtejba

Il-budget għall-2019 dalwaqt jitħabbar, sewwasew nhar it-Tnejn 22 ta’ Ottubru. Il-UĦM Voice of the Workers għamlet sensiela ta’ proposti u waħda li tispikka hi dwar il-ħarsien tal-pagi. Din il-union ilha għal diversi xhur tiltaqa’ ma’ każijiet ta’ ħaddiema fejn għalkemm il-liġi…
Continue Reading