Archive for Ħarġa 199

Approvat pjan tat-taxxa korporattiva ġdid li jħaddan “preżenza diġitali”

  Ditti se jkunu intaxxati skont proposti ġodda għal sistema tat-taxxa korporattiva armonizzata li wkoll tikkunsidra l-attivitajiet tagħhom fuq l-internet sabiex jikkalkulaw it-taxxa tagħhom.  Il-“Bażi tat-Taxxa Korporattiva Komuni Konsolidata” (CCCTB) li hi pjanata, parti minn proposta…
Continue Reading

“Żarmajt għax spiċċajt bla motivazzjoni” – l-Inġinier Marco Cremona

Minn Hermann  Micallef  Proġett ambizzjuż fir-riċiklaġġ ta’ l-ilma, li hu vijabbli u meħtieġ għal Malta, ngħata l-ġenb mill-awtoritajiet tas-Saħħa Pubblika mingħajr ma ngħatat raġuni konkreta, valida u serja għaliex ma ġiex aċċettat.   L-Inġinier…
Continue Reading

Il-qawwa tar-responsabbilta’

Li tkun kontabbli ta’ għemilek hu sinjal kruċjali ta’ maturita’  morali. Mhux ta’ b’xejn li r-responsabbita’ hi wieħed mill-pilastri prinċipali ta’ karattru sod fil-bniedem.  Ħafna persuni, partikularment uħud mill-politiċi jew oħrajn f’karigi eżekuttivi qed jevitaw il-piżijiet abbinati biex wieħed ikun kontabbli. Nammettu lkoll li…
Continue Reading