Archive for Ħarġa 192

L-Ewro Parlamentari jagħtu miri ambizzjużi għal enerġija aktar nadifa u effiċjenti

  L-Ewro Parlamentari huma lesti li jinnegozjaw miri, li jorbtu, mal-Ministri Ewropej sabiex l-effiċjenza tal-enerġija tissaħħaħ b’35 fil-mija u  s-sehem tas-sorsi li jiġġeddu fit-taħlita totali tal-enerġija jiġġedded b’35 fil-mija sal-2030. …
Continue Reading

Fondi Ewropej għal appoġġ tal-bini tal-kapaċita’ istituzzjonali amministrattiva

  Il-Fond Soċjali Ewropew hu l-istrument ewlieni Ewropew biex jingħata appoġġ lix-xogħol, biex tingħata assistenza lin-nies ħalli jsibu mpjiegi aħjar u biex jassigura opportunitajiet ta’ xogħol iżjed ġusti għaċ-ċittadini Ewropej …
Continue Reading