Għaxar snin ilu, l-UE adottat il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (CRPD) – l-ewwel konvenzjoni tad-drittijiet tal-bniedem ratifikata mill-UE. Dan juri l-impenn tal-UE li ġġib bidliet kbar fil-kwalità tal-ħajja tad-90 miljun persuna b’diżabilità fl-UE.

Biex timplimenta s-CRPD, l-UE adottat l-Istrateġija Ewropea għad-Diżabilità biex tagħti s-setgħa lill-persuni b’diżabilità biex igawdu d-drittijiet sħaħ tagħhom fuq bażi ugwali ma’ oħrajn.

Għaxar snin wara, filwaqt li hemm lok għal titjib, l-istrateġija ġabet progress fl-oqsma ta’ aċċessibbiltà, aktar għarfien, edukazzjoni u taħriġ, protezzjoni soċjali, u saħħa, fost oħrajn. Xi eżempji tajbin huma l-adozzjoni tal-Att Ewropew dwar l-Aċċessibbiltà, id-Direttiva dwar l-Aċċessibbiltà tal-Web u l-leġiżlazzjoni relatata mad-drittijiet tal-passiġġieri.

Din is-sena, il-Kummissjoni Ewropea se tippreżenta strateġija ġdida dwar id-diżabilità sabiex persuni b’diżabilità jkunu jistgħu jipparteċipaw b’mod ugwali fl-oqsma kollha tal-ħajja, li jgawdu l-istess drittijiet bħal oħrajn, l-istess livell ta’ impjieg, kisba edukattiva, inklużjoni soċjali, dritt għall-ivvjaġġar, xogħol u studju  fl-UE,  ħajja indipendenti u sens ta’ inklużjoni fil-komunità.