Il-Kap Eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Josef Vella bir-reazzjoni tiegħu dwar l-eżitu tal-laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali li ġiet imsejħa b’urġenza fid-dawl tal-kriżi tal-enerġija.